مقاله ترجمه شده درباره دلبستگی،تعهد،رضایت و جایگزینی کارکنان – سال 2014


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

دلبستگی شغلی، تعهد، رضایت و جایگزینی کارکنان: شواهد به دست آمده از کارکنان هتل در قبرس


عنوان انگلیسی مقاله:

Job involvement, commitment, satisfaction and turnover: Evidence from hotel employees in Cyprus


کلمات کلیدی مقاله:

قبرس، نیت جایگزینی کارکنان، رضایت شغلی، دلبستگی شغلی، تعهد تشکیلاتی، SEM


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت هتلداری، مدیریت منابع انسانی و منابع انسانی و روابط کار


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

زمینه و سابقه

مرور پیشینه و توسعه فرضیه

دلبستگی شغلی و تعهد تشکیلاتی

دلبستگی شغلی و رضایت شغلی

تعهد تشکیلاتی و رضایت شغلی

تعهد تشکیلاتی و ترک خدمت

رضایت شغلی و ترک کار

نمونه فرضیه

روش شناسی تحقیق و طراحی

روش شناسی

ابزارهای اندازه گیری

دلبستگی شغلی

تعهد تشکیلاتی (هنجاری و موثر)

رضایت شغلی ( رضایت شغلی مینه سوتا)

نیت ترک خدمت

نتایج

مشخصات نمونه

ارزیابی مدل اندازه گیری

نمونه سازه ای و آزمایش فرضیه

بحث و نتیجه گیری

پیامدهای صنعت و جهت هایی برای آینده تحقیق

محدودیت ها


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

The study of attitudes at work seeks to enhance organizational knowledge and capabilities in developing an ‘ideal’ working environment that delivers exceptional customer service. The current study investigates the causal relationships of job involvement, organizational commitment (normative and affective), and job satisfaction (intrinsic and extrinsic), with the intention of hospitality employees in Cyprus to either remain at or leave their job. Utilizing structural equation modeling, positive associations were found between job involvement, affective and normative commitment, and intrinsic job satisfaction. Positive associations between affective and normative organizational commitment, and intrinsic and extrinsic job satisfaction were also found. In addition, negative associations between affective organizational commitment, extrinsic job satisfaction and turnover intention were revealed. However, a negative association between intrinsic job satisfaction and turnover intention was not supported. The implications of these results for future research are also discussed.

چکیده

بررسی نگرش ها در کار، به جست و جوی افزایش دانش تشکیلاتی و قابلیت ها در توسعه ی محیط کار ایده آل می پردازد که خدمات مشتری استثنایی را ارائه می دهد. بررسی اخیر، ارتباطات معمولی دلبستگی شغلی، تعهد تشکیلاتی ( موثر و قانونی) و رضایت شغلی (درونی و بیرونی) با نیت استقبال از مهمان کارکنان در قبرس برای ماندن در کارشان یا ترک آن را بررسی می کند. با استفاده از نمونه گیری معادله ساختاری، ارتباط مثبت بین دلبستگی شغلی ، تعهد موثر و هنجاری و رضایت درونی از شغل فراهم شده بود. همچنین ارتباط مثبت بین تعهد تشکیلاتی هنجاری و موثر و رضایت شغلی بیرونی و درونی یافت شد. به علاوه، ارتباط منفی بین تعهد تشکیلاتی ، رضایت از شغل خارجی و نیت ترک خدمت آشکار گشت. اما یک ارتباط منفی بین رضایت از شغل درونی و نیت ترک خدمت حمایت نشده بود. همچنین پیاده سازی این نتایج برای تحقیقات آینده مورد بحث قرار گرفته است.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید