مقاله ترجمه شده درباره رفتار تخم ریزی کفشدوزک ها در پاسخ به محیط تغذیه ای


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

رفتار تخم ریزی کفشدوزک ها در پاسخ به محیط تغذیه ای


عنوان انگلیسی مقاله:

Lady beetle oviposition behavior in response to the trophic environment


کلمات کلیدی مقاله:

استراتژی تولید مثل، شکارگری درون رسته ای، ادم خواری، عسل، چمن، آهنگ های لارو


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

کشاورزی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

حشره شناسی کشاورزی، اکولوژی و کنترل بیولوژیک و بیوسیستماتیک حشرات


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2- مدل عمومی از تولیدمثل کفشدوزک ها

3- انتخاب زیستگاه توسط افراد ماده

3-1- مهاجرت (Immigration) (مهاجرت به داخل)

3-2- مهاجرت (Emigration) (مهاجرت به بیرون)

4- نشانه های تقریبی درگیر در تغذیه کفشدوزک ها

4-1- نشانه های بویایی

4-2- نشانه های بصری

4-2-1- رنگ

4-2-2- تشخیص الگو

5- نقش مواد غذایی در تولید مثل

5-1- فراوانی شکار

5-2- کیفیت شکار

5-2-1- تنوع درون گونه ای (lntraspecific) در شکار

5-2-2- تفاوت بین گونه ای (Interspecific) در شکار

5-3- مواد غذایی غیر طعمه و تولید مثل

6- نشانه های غیر تغذیه ای و ترجیح

6-1- نشانه های گیاهی

6-2- اجتناب از همخواری و شکارگری درون رسته ای

6-2-1- C. maculate به عنوان یک مطالعه موردی

6-2-2- مورچه ها

6-2-3- رفتارهای تخم ریزی که به طور غیر مستقیم شکارگری را کاهش می دهد

7- نشانه های بازدارنده از شکارگران conspecificو درون رسته ای

7-1- بازدارندگی با حضور شکارگران بالغ

7-2- مواد شیمیایی بازدارنده تخم ریزی در ردپاها و فضولات

7-2-1- فیزیولوژی ODS

7-2-2- ODS و وابستگی به تراکم

7-2-3- فضولات

8- برهمکنش نشانه های مثبت و منفی

9- نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Maternal reproductive decisions affect the local distribution of larval coccinellid populations within a habitat, and these decisions are driven in large part by trophic interactions with other organisms. Coccinellid larvae are voracious predators but are much less mobile than the adult stage, thus they often remain in patches selected by their mother. Accordingly, the distributions of food resources critical to larval development (Kindlmann and Dixon, 1993) as well as intraguild predation, including cannibalism, at the selected oviposition site strongly influence the reproductive success of a female (Cottrell and Yeargan, 1998a; Schellhorn and Andow, 1999). Understanding the factors that influence oviposition behavior can be used to design cropping systems that augment densities of coccinellid predators (Seagraves and Yeargan, 2006).

مقدمه
تصمیمات باروری مادری بر توزیع محلی جمعیت¬های لارو کفشدوزک در یک زیستگاه تاثیر گذاشته و این تصمیمات با برهمکنش¬های تغذیه¬ای با سایر موجودات به بخش¬های بزرگی هدایت می¬شوند. لارو کفشدوزک¬ها، شکارگرهای پرخور بوده، اما تحرک آن¬ها بسیار کمتر از مرحله بالغ است، در نتیجه اغلب در پچ¬های انتخاب شده توسط مادرشان باقی می¬مانند. بر این اساس، توزیع منابع غذایی برای رشد لاروی (Kindlmann and Dixon, 1993) ضروری است. همچنین شکارگری درون رسته¬ای از جمله همخواری، در مکان¬های انتخاب شده برای تخمریزی، موفقیت تولیدمثلی یک ماده را به شدت تحت تاثیر قرار می¬دهد (Cottrell and Yeargan, 1998a; Schellhorn and Andow, 1999). شناخت عوامل تاثیرگذار بر رفتار تخمریزی می¬تواند در طراحی سیستم¬های کشت برای افزایش تراکم کفشدوزک¬های شکارگر مورد استفاده قرار گیرد (Seagraves and Yeargan, 2006).


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید