مقاله ترجمه شده درباره دورنمای ساختارهای زنجیره های تامین واکسن کشور GAVI – سال 2015


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

دورنمای ساختارهای زنجیره های تامین واکسن کشور GAVI و تست اثرات طراحی مجدد ریشه ای


عنوان انگلیسی مقاله:

Landscaping the structures of GAVI country vaccine supply chains and testing the effects of radical redesign


کلمات کلیدی مقاله:

زنجیره های تامین، مصون سازی، مدل سازی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی صنایع


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

لجستیک و زنجیره تامین


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1- مقدمه

2. روش ها

2.1. کشورهای واجد شرایط GAVI

2.2. قطعه بندی زنجیره های تامین کشورهای واجد شرایط GAVI توسط ساختار و مورفولوژی آن ها

2.3. مدل سازی برای شناسایی و ارزیابی طراحی های مجدد ساده ی بالقوه زنجیره تامین واکسن

3. نتایج

3.1. ساختارهای زنجیره های تامین واکسن کشورهای واجد شرایط GAVI

3.2. کشور نمونه A

3.3. کشور نمونه B

3.4. کشور نمونه C

4. بحث


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction
Many countries across the world may be outgrowing their current vaccine distribution systems [1–6]. Designed in the 1970s, these vaccine supply chains (i.e.,the series of steps, processes, locations, vehicles, and personnel involved in getting vaccines from initial delivery into a country all the way to the people) have long provided life-improving and life-saving vaccines to the world’s populations, thus preventing countless disease cases and deaths and saving health care costs and productivity losses [7–16]. However, all innovations eventually require updating. Are the same supply chain designs applicable today or are they outdated with continuing population growth, expanded target populations, and new vaccine introductions (NVIs) to different countries’ World Health Organization (WHO) Expanded Program on Immunization (EPI) schedules? Indeed, evidence suggests that supply chain limitations are preventing many mothers and children from getting vaccinated [17–21]. This situation could grow worse throughout this decade, dubbed the “Decade of Vaccines” by Bill and Melinda Gates for anunprecedentednumber ofplannedNVIs whichhave led to development of the Global Vaccine Action Plan (GVAP). Delivery problems also waste significant resources that have been invested in developing and manufacturing vaccines.

1- مقدمه
بسیاری از کشورها در سرتاسر جهان ممکن است سیستم های توزیع واکسن جاری خودشان را بزرگ تر کنند. این زنجیره های تامین واکسن (یعنی مجموعه هایی از مراحل، موقعیت ها، وسایل نقلیه و پرسنل درگیر در تهیه ی واکسن از انتقال اولیه به یک کشور تا رساندن آن به مردم) که در 1970 طراحی شده بودند، واکسن های بهبود دهنده و حفظ کننده ی زندگی را برای افراد جهان فراهم آورده بودند، بنابراین بسیاری از موارد بیماری و مرگ را مهار می کنند و هزینه های بهداشت و درمان را حفظ می کنند و مانع از دست رفتن بهره وری می شوند. به هرحال، همه ی نوآوری ها سرانجام نیاز به به روزرسانی دارند. آیا طراحی های مشابه زنجیره های تامین امروزه قابل کاربرد هستند یا آن ها با رشد مداوم جمعیت، گسترش جمعیت های هدف و معرفی واکسن های جدید به برنامه ی بسط یافته ی ایمن سازی (EPI) سازمان های بهداشت جهانی (WHO) کشورهای مختلف منقضی شده اند؟ در واقع، شواهد پیشنهاد می کنند که محدودیت های زنجیره تامین بسیاری از مادران و کودکان را از واکسینه شدن منع می کنند. این موقعیت می تواند در این دهه وخیم تر شود، این قرن توسط ملیندا و گیتس به دلیل وجود تعداد بی سابقه ای از NVIsهای برنامه ریزی شده که منجر به ایجاد طرح جهانی فعالیت واکسن (GVAP) شده است، به قرن واکسن ها معروف شده است. مشکلات انتقال نیز موجب هدررفت معنی دار منابعی که در ایجاد و ساخت واکسن ها سرمایه گذاری شده بودند، می شوند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید