مقاله ترجمه شده درباره هیدروژن کاری LCO با استفاده از Mo-Ni و W-Ni پشتیبانی شده با زئولیت بتای نانو و میکرو اندازه


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

هیدروژن کاری LCO با استفاده از Mo-Ni و W-Ni پشتیبانی شده با زئولیت بتای نانو و میکرو اندازه


عنوان انگلیسی مقاله:

LCO hydrotreating with Mo-Ni and W-Ni supported on nano- and micro-sized zeolite beta


کلمات کلیدی مقاله:

زئولیت نانو اندازه، زئولیت بتا، هیدروژن کاری، LCO


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

 شیمی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

شیمی تجزیه، شیمی کاتالیست، شیمی معدنی و شیمی محیط زیست


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. آزمایش

1-2 آماده سازی کاتالیزور

2-2 مشخصات کاتالیزور

3-2 ارزیابی عملکرد کاتالیزور

3. نتایج و بحث

1-3 ویژگی های بافتیِ کاتالیزورها

2-3 XRD

3-3 TEM

4-3 XPS

5-3 ارزیابی عملکرد واکنش

4. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract
The effect of zeolite beta particle size on the HDS, HDN, and HDA activities of LCO hydrotreating was investigated on Mo-Ni and W-Ni supported on nano- and micro-sized zeolite beta hydrotreating catalysts. The catalysts were characterized by XRD, BET, TEM, and XPS, and evaluated with an autoclave using real LCO as feed. It was concluded that, with the Mo-Ni catalysts, the catalyst containing nano-sized zeolite beta particles had similar hydrogenation activity as the one containing micro-sized (conventional) particles; with the W-Ni catalyst, the nano-sized zeolite catalyst presented higher HDS, HDN, and HDA activities as expected. Higher liquid yields could be achieved by using the W-Ni and Mo-Ni nano-sized zeolite catalysts.

چکیده
اثر اندازه ذرات زئولیت بتا بر فعالیت های HDS، HDN و HDA هیدروژن کاری LCO روی Mo-Ni و W-Ni پشتیبانی شده با کاتالیزورهای هیدروژن¬کاری زئولیت بتای نانو و میکرو اندازه بررسی شد. این کاتالیزورها از طریق XRD، BET، TEM و XPS توصیف شده و با استفاده از یک اتوکلاو با بکارگیری LCO واقعی به عنوان خوراک، ارزیابی شدند. این نتیجه حاصل شد که با استفاده از کاتالیزوهای Mo-Ni، کاتالیزور حاوی ذرات زئولیت بتای نانو اندازه همانند کاتالیزور حاوی ذرات میکرو اندازه (قراردادی)، مشابه فعالیت هیدروژن کاری بود؛ با استفاده از کاتالیزور W-Ni، همان طور که انتظار می رفت، کاتالیزور زئولیت نانو اندازه فعالیت های HDS، HDN و HAD بالاتری را ارائه داد. محصولات مایع عالی را می توان با استفاده از کاتالیزورهای زئولیت نانو اندازه W-Ni و Mo-Ni به دست آورد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید