مقاله ترجمه شده درباره ارزیابی طول عمر یک سکوی دریایی چند منظوره – سال 2017


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

ارزیابی طول عمر یک سکوی دریایی چند منظوره: ترکیبی از تولید انرژی باد و موج


عنوان انگلیسی مقاله:

Life Cycle Assessment of a multi-use offshore platform: Combining wind and wave energy production


کلمات کلیدی مقاله:

پلت فرم دریایی چند منظوره، انرژی باد، انرژی موج، انرژی های تجدید پذیر دریایی، ارزیابی طول عمر


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

 مهندسی عمران


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

آب و سازه های هیدرولیکی، سازه های دریایی و سازه


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. مواد و روش ها

2.1 جمع آوری اطلاعات

2.2 فهرست گیری از مدت عمر محصولات

2.2.1 توربین بادی دور از ساحل و سکوی WEC

2.2.2 ایستگاه فرعی دور از ساحل

2.2.3 کابل های ولتاژ قوی و ولتاژ متوسط

2.2.4 حمل و نقل

2.2.5 عملیات اجرایی و تعمیر و نگهداری

2.2.6 استفاده از سطح

2.2.7 طرح های پایان چرخه (EoL)

2.2.8 کیفیت داده

3. بحث و نتیجه گیری

3.1 دورنمای کلی

3.2 تحلیل طرح ها

3.3 دیگر مفاهیم غوطه وری

4.نتیجه گیری نهایی


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Multi-use offshore platforms are novel structures which are still at design stage. As indicated by the outlined literature survey, outputs obtained on environmental impacts are affected from quite a lot of factors. Such a picture emphasizes the importance of case by case evaluation for offshore energy structures. It is a well-known fact that energy generation from renewable energy resources instead of fossil fuels is preferred due to their lower environmental burdens, and also low carbon policies lead governments to increase the ratio of energy generation from renewable sources. According to IPCC (2011) 20% of the world’s energy need might be generated from wind energy by the year 2050. Wind energy is converted into electricity by means of turning the rotor by wind power. Wind energy systems are well established technologies where mainly horizontal axis turbines are used although vertical axis turbines also exist. The use of offshore areas for energy generation from renewables has increased in the last decades. In 2014, 2 488 wind turbines with 8 045.3 MW installed capacity in 74 offshore wind farms are operated through Europe. In an average wind year, 29.6 TWh energy is generated in these offshore wind farms which supplies 1% of the total energy in European Union (EWEA, 2015). Offshore areas are preferred due to absence of obstruction and also high wind speeds. Hence while the turbine parts do not change according to the onshore or offshore area, type of the foundation (gravity, monopile, tripod, and steel jacket) varies due to water depth on offshore wind farms. In deeper offshore areas, floating wind turbines are also installed.

1. مقدمه
سکوهای باد غیرساحلی چندمنظوره به عنوان ساختارهایی نوین بوده که هنوز در مرحله طراحی می باشند. چنان که توسط مقالات خلاصه شده ارزیابی گردیده است، محصولات بدست آمده بر برخوردهای زیست محیطی از تمامی عوامل تحت برخورد واقع شده است. چنین تصویری بر اهمیت ارزیابی نمونه به نمونه برای ساختارهای انرژی باد غیرساحلی تاکید می نماید.
آن به عنوان حقیقتی شناخته شده می باشد که تولید انرژی از منابع انرژی تجدیدپذیر به جای سوخت های فسیلی به خاطر ظرفیت های زیست محیطی کمترشان ترجیح داده شده و همچنین سیاست های با وابستگی کمتر به نفت باعث هدایت دولت ها به افزایش نرخ تولید انرزی از منابع تجدیدپذیر می شود. با توجه به IPCC (2011)، 20% از نیاز انرژی جهانی امکان دارد که تا سال 2050 با انرژی بادی تولید شود. انرژی بادی به وسیله چرخش روتور توسط نیروی باد به برق تبدیل شده است. سیستم های انرژی بادی به عنوان تکنولوژی هایی به خوبی ثابت شده هستند که اساسا ً توربین های محور افقی استفاده شده اند اگرچه توربین های محور عمودی نیز وجود دارند. استفاده از نواحی باد غیرساحلی برای تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر در دهه های اخیر افزایش یافته است. در سال 2014، 2488 توربین بادی با ظرفیت ثابت 8045.3 مگاوات در 74 زمین باد غیرساحلی در سراسر اروپا عمل نموده است. در یک سال با میزان باد متوسط، 29.6 تراوات برق در این زمین های باد غیرساحلی تولید شده که 1% از انرژی کل اتحادیه اروپا را تامین می نماید (EWEA, 2015). نواحی غیرساحلی به خاطر عدم وجود مانع و همچنین سرعت های بالای باد ترجیح داده شده است. در نتیجه، در حالی که قسمت های توربین با توجه به نواحی نزدیک ساحل و دور از ساحل تغییر ننموده اند، نوع فونداسیون (جاذبه، تک ستون، سه پایه و پوشش فولادی) به خاطر ارتفاع آب روی زمین های باد غیرساحلی تغییر می نماید. در نواحی عمیق تر دور از ساحل، توربین های بادی متحرک نیز نصب شده اند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید