مقاله ترجمه شده درباره پیوند GIS و مدل های مدیریت منابع آب


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

پیوند GIS و مدل های مدیریت منابع آب: یک روش شی گرا


عنوان انگلیسی مقاله:

Linking GIS and water resources management models: an object-oriented method


کلمات کلیدی مقاله:

GIS، روش شی گرا، مدل سازی منابع آب


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

 مهندسی عمران


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

سیستم های اطلاعات جغرافیایی، مدیریت منابع آب


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. معرفی

1.1- GIS و مدل های تحلیلی

1.2) روش شی گرا برای لینک کردن GIS و مدل های مورد نظر

2) بازنمایی شی گرا از یک سیستم حوضه ی رودخانه

2.1 مطالعه موردی: حوضه Kashkadarya، آسیای مرکزی

2.2 اشیاء فضایی – نمایش فیزیکی

2.3) نمودهای منطقی- اشیاء موضوعی

2.3.1) نمودار منطقی- اشیاء شبکه از اشیاء فضایی

2.3.2) سیاست های مدیریت و قوانین فیزیکی – Control obj

2.3.3) ادغام سیتماتیکی از اشیاء شبکه و اشیاء کنترل کننده- اشیاء مدل

مجموعه ها

اطلاعات ( دیتا )

متغیرها

معادلات

2.4) یک مدل دیتای مفهومی؛ اشیاء فضایی و موضوعی را ادغام و یکپارچه سازی می کند

3) پیاده سازی و اجرا

3.1) اشتقاق /اصلاح شبکه

3.2) تولید مدل

3.3). سایر توابع

3.3.1) به روز رسانی / ورودی داده

4)بحث ونتایج


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

1.1. GIS and analytical models GIS is a general-purpose technology for handling geographic data in digital form. Its abilities include: preprocessing data into a form suitable for analysis, supporting spatial analysis and modeling directly, and postprocessing results (Goodchild, 1993). GISs offer a spatial representation of water resource systems. A GIS can bring spatial dimensions into the traditional water resource data base, and it has the ability to present an integrated view of the world. This is accomplished by combining various social, economic and environmental factors related to spatial entities of a water resources problem and making them available for use in a decision-making process (Csillag, 1996). In particular, the visual display capacity of GISs compliments the user interface of water resources models, allowing the user to take more complete control of data input and manipulation. Sophisticated graphical user interfaces can provide user-defined triggers, which allow the user to dictate how features will respond to environmental changes, and to construct rules to control the modeling process (Crosbie, 1996).

1. معرفی
1.1- GIS و مدل های تحلیلی
GIS یک تکنولوژی چند منظوره ( چند هدفه ) برای اداره کردن اطلاعات جغرافیایی در شکل دیجیتالی آن هاست. توانایی های آن شامل موارد زیر می شود: پیش پردازش داده ها به شکل مناسب آن ها برای تجزیه و تحلیل؛ پشتیبانی مستقیم از تجزیه و تحلیل مکانی داده ها و مدل کردن ( سازی ) و در نهایت پس پردازش نتایج (Goodchild 1993) . GIS یک بیان جدید از سیستم های منابع آب را ارائه می کند. GIS می تواند ابعاد مکانی را به پایگاه داده ی تجاری از منابع آب تبدیل کند و این توانایی یک دید ترکیبی و یکپارچه از جهان را ارائه می کند. این توانایی با ترکیب کردن مجموعه ای از مختلف از فاکتورها و عوامل مرتبط با نهاده های مکانی مشکلات منابع آب از جمله فاکتوراجتماعی؛ اقتصادی و محیطی و در دسترس قرار دادن آن ها برای فرآیند تصمیم گیری؛ تکمیل می شود(Csillage 1996). به شکل خاص؛ توانایی و ظرفیت نمایش بصری برای GIS در تعریف تعامل کاربر از مدیریت منابع آب؛ به شخص کاربر این امکان را می دهد که کنترل کامل تری روی داده های ورودی و نیز دستکاری و ظزفیت ایجاد تغییر در آن ها را داشته باشد. تعاملات گرافیکی و پیشرفته کاربری می تواند محرک های تعریف شده توسط کاربر که به کاربر اجازه ی دیکته کردن چگونگی پاسخ ویژگی ها به تغییرات محیطی و نحوه ی ساختن قوانین برای کنترل فرآیند مدل سازی را می دهد(Crosbie 1996)


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید