مقاله ترجمه شده درباره نقش تعدیل کننده محیط و چرخه عمر صنعت


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

ارتباط دو بعد گرایش کارآفرینانه به عملکرد شرکت: نقش تعدیل کننده محیط و چرخه عمر صنعت


عنوان انگلیسی مقاله:

Linking Two Dimensions Of Entrepreneurial Orientation To Firm Performance: The Moderating Role Of Environment And Industry Life Cycle


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت کسب و کار، کارآفرینی و مدیریت استراتژیک


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

خلاصه اجرایی

مقدمه

توسعه نظریه و فرضیات

مثال هایی از عملکرد تجارت

پیشگامی و تهاجم رقابتی: دو مفهوم متمایز

توسعه فرضیات: استقلال ابعاد EO و روابط عملکرد

توسعه فرضیات: روابط احتمالی (محتمل الوقوع)

محیط

چرخه عمر صنعت

روش

ابزار تحقیق

نمونه

تحلیل

نتایج

بحث


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

INTRODUCTION

Entrepreneurship writers in both the popular press and the scholarly literature have generally extolled the importance of entrepreneurial activities and often implicitly assumed a positive relationship between entrepreneurship and performance outcomes. Articles in business periodicals such as Forbes with titles such as “Innovate or Die” (Young 1994) and “Hooray for Risk” (Postrel 1995) are indicative of this trend. In addition to the inherent “goodness” ascribed to entrepreneurial activity, the academic literature has often conceptualized and operationalized the entrepreneurial process as a unidimensional construct (e.g., Covin and Slevin 1989a). In contrast, we suggest that entrepreneurial processes involve complex phenomena that may not always be associated with strong performance.

مقدمه
نویسندگان کارآفرینی هم در مطبوعات معروف و هم در ادبیات علمی به طور کلی اهمیت کنش های(فعالیت ها) کارآفرینانه را ستوده اند و اغلب به صورت ضمنی رابطه ی مثبتی بین کارآفرینی و پیامدهای عملکرد را در نظر گرفته اند. مقالات در مجلات تجارت مانند Forbes با عنوان(Innovate or Die) “یا مبتکر باش یا بمیر” (Young 1994) و(Hooray for Risk) “هورا برای ریسک” (Pestrel 1995) نشان دهنده ی این روند هستند. علاوه بر “خیر و خوبی” ذاتی مربوط به فعالیت کارآفرینانه، ادبیات آکادمیک اغلب فرایند کارآفرینانه را به عنوان ساختار یک بعدی درک کرده و آن را عملیاتی ساخته اند (برای مثال، Covin و Slevin، 1989a). در مقابل، پیشنهاد می کنیم که فرآیند های کارآفرینانه شامل پدیده های پیچیده ای هستند که همیشه به عملکرد قوی مرتبط نمی باشند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید