مقاله ترجمه شده درباره مدیریت توجه کارکنان و برندسازی داخلی – سال 2017


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

مدیریت توجه کارکنان و برندسازی داخلی


عنوان انگلیسی مقاله:

Managing employee attention and internal branding


کلمات کلیدی مقاله:

برندسازی داخلی (Internal branding)، جهت گیری برند (Brand orientation)، رفتارهای برندسازی کارمند (Employee brand-building behaviors)، دیدگاه مبتنی بر توجه (Attention-based view)، ارتباطات بین‌بخشی (Inter-functional communications)، سازمان غیرانتفاعی (Nonprofit organizations)


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

بازاریابی، مدیریت منابع انسانی، و مدیریت کسب و کار


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. نظریه و فرضیات

2.1. دیدگاه مبتنی بر توجه در برندسازی داخلی

2.2. اثرات تعدیلی ارتباطات بین‌بخشی

3. روش شناسی تحقیق

3.1. زمینه تحقیقات

3.2. طرح تحقیقات

3.3. کیفیت اندازه گیری

4. یافته ها

4.1. آزمون فرضیات

4.2. مطالعات بیشتر

5. بحث و نتیجه گیری

5.1. پیامدهای علمی

5.2. پیامدهای مدیریتی

5.3. محدودیت ها و تحقیقات آتی


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Internal branding refers to brand-building efforts that focus on promoting a brand inside an organization to motive the employees to transform the brand promise1 into reality (Punjaisri, Evanschitzky, & Wilson, 2009; Vallaster & de Chernatony, 2006). Increasingly, organizations both in the US and worldwide (Caterpillar, Southwest Airline, etc.) are investing significant resources in internal branding (Baumgarth & Schmidt, 2010; Punjaisri et al., 2009). For example, a recent study by the Canadian Marketing Association shows that < 75% of front line employees encountered internal branding related initiatives in 2000, compared to over 90% in 2010 (McQuillan & Oddie, 2011). The objective of this research is to deepen our understanding of how internal branding influences employees’ contributions to their organizations’ brand-building efforts

1. مقدمه
برندسازی داخلی به اقدامات برندسازی اطلاق می گردد که بر ترویج یک برند در داخل سازمان به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان برای تبدیل وعده های برند به واقعیت تمرکز دارد (پونجایسری، اوانسچیتزکی، و ویلسون، 2009؛ والاستر و دی چرناتونی، 2006). به طور فزاینده ای، سازمان های ایالات متحده و کل دنیا (کاترپیلار، شرکت هواپیمایی جنوب غربی، و غیره) منابع هنگفتی را در زمینه برندسازی داخلی سرمایه گذاری می کنند (باومگارت و اشمیت، 2010؛ پونجایسری و همکاران، 2009). به عنوان مثال، یک مطالعه اخیر توسط انجمن بازاریابی کانادا نشان داد که کمتر از 75 درصد از کارکنان خط مقدم در سال 2000 در مقایسه با بیش از 90 درصد در سال 2010، با طرح های مربوط به برندسازی داخلی مواجه شده اند (مک کوئیلان و اودی، 2011). هدف پژوهش حاضر، تعمیق درک ما از نحوه تاثیرگذاری برندسازی داخلی بر نقش آفرینی کارکنان در اقدامات برندسازی آنان در سازمان می پردازد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید