مقاله ترجمه شده درباره قدرت بازار، تنوع درآمد و ثبات بانک – سال 2012


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

قدرت بازار، تنوع درآمد و ثبات بانک: شواهدی از كشورهای منتخب جنوب آسيا


عنوان انگلیسی مقاله:

Market power, revenue diversification and bank stability: Evidence from selected South Asian countries


کلمات کلیدی مقاله:

قدرت بازار، ثبات بانک، تنوع درآمد، جنوب آسيا، شاخص لرنر


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

حسابداری، مدیریت و علوم اقتصادی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

بانکداری، اقتصاد پول و بانکداری، اقتصاد مالی، مدیریت مالی و حسابداری مالی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چكيده

1 . مقدمه

2 . نمونه و روش

2.1 . نمونه

2.2 . روش

2.2.1 . رابطه‌ بين قدرت بازار بانك و تنوع درآمد

2.2.2 . درآمد بدون بهره‌ي بانك

2.2.3 . قدرت بازار بانک

2.2.4 . متغيرهاي كنترلي خاص بانک، صنعت، و كشور

2.2.5 . قدرت بازار، تنوع درآمد و ثبات بانك

2.2.6 . ثبات بازار

2.2.7 . متغيرهاي كنترلي خاص بانك، صنعت و كشور

3 . نتايج تجربي

3.1 . قدرت بازار بانك و تنوع درآمد

3.2 . رابطه‌ بين قدرت بازار، تنوع درآمد و ثبات بازار

3.3 . تست‌هاي استحكام (پايداري)

3.3.1 . تست جايگزين براي endogeneity – تست عليت گرنجر

3.3.2 . نسبت 5k-CONCENTRATION به جاي نسبت 3k-CONCENTRATION

4 . نتيجه‌گيري

ضميمه A


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction
A major objective of financial liberalisation is to foster competition. Due to heightened competitive pressures after two decades of promoting foreign bank entry, consolidation and other structural reforms, depository institutions have diversified their revenue sources in order to maintain future cash flows and franchise values. As a result, non-interest income activities, such as loan origination, securitisation, standby-letters of credit and derivative securities have increased dramatically. Despite this increasing presence of bank non-interest income, the existing literature is silent on which bank characteristics (particularly bank market power resulting from the imperfections in competitive dynamics), industry and/or market conditions are associated with non-interest revenue growth. While large banks and those with technological advances extract more non-interest income than smaller ones (Rogers and Sinkey, 1999; DeYoung and Rice, 2004), there is still little systemic understanding of why non-interest income varies among them. Even though recent research focuses on the association between bank non-interest income and net interest margins (Lepetit et al., 2008a), technology advances (DeYoung and Rice, 2004; Carbó-Valverde and Rodríguez-Fernández, 2007), credit risks (Lepetit et al., 2008a) and efficiencies (Lozano-Vivas and Pasiouras, 2010), the relationship betweenbanknon-interestincome andmarketpower,however, remainsunexplored. Our study is thus motivated by these knowledge gaps and examines whether market power has a significant impact on bank non-interest income after controlling for other bank-, industry- and country-specific factors. We argue thatinvestigating such impactis important because market power helps banks identify new feeand commission-based revenue growth opportunities and affords them greater bargaining capacity in contract creation.

1 . مقدمه
يكي از اهداف مهم آزادسازي مالي، افزايش رقابت است. با توجه به فشارهاي رقابتي زياد بعد از دو دهه افزايش ورودي بانك، تثبيت و ساير اصلاحات ساختاري، موسسات سپرده‌گذاري به منابع درآمد خود تنوع بخشيدند تا جريان هاي نقدي آينده‌ و ارزش‌هاي حق راي را حفظ كنند. در نتيجه، فعاليت هاي درآمد بدون بهره مثل ايجاد وام، اوراق بهادار، نامه‌هاي آماده‌ي اوراق بهادار اعتباري و اقتباسي، به طور چشمگيري افزايش يافته‌اند.
با وجود اين افزايش درآمد بدون بهره‌ي بانك، متون موجود در مورد اينكه كدام ويژگي‌هاي بانكي (به ويژه قدرت بازار بانك كه ناشي از نواقص پويايي‌هاي رقابتي است)، شرايط صنعت و/يا بازار، با رشد درآمد بدون بهره مرتبط هستند سكوت اختيار كرده‌اند. در حالي كه بانك هاي بزرگ و بانك هايي با پيشرفت هاي تكنولوژيكي، نسبت به بانك‌هاي كوچكتر، درآمد بدون بهره‌ي بيشتري را استخراج مي‌نمايند (راجرز و سينكي، 1999 ;‌دي‌يانگ و رايس، 2004)، هنوز در مورد اينكه چرا درآمد بدون بهره بين آنها متفاوت است، درك سيستميك كمي وجود دارد. اگرچه تحقيق اخير بر رابطه ي بين درآمد بدون بهره‌ي بانك و حاشيه‌هاي سود خالص (لپتيت و همكاران، 2008a)، پيشرفت‌هاي تكنولوژي (دي‌يانگ و رايس، 2004 ; كاربو- والورد و رودريگز- فرناندز، 2007)، ريسك هاي اعتباري (لپتيت و همكاران، 2008a) و بازدهي‌ها (لوزانو- ويواس و پاسيوراس، 2010) تمركز دارد، با اين حال رابطه ي بين درآمد بدون بهره‌ي بانك و قدرت بازار همچنان بدون بررسي باقي مي‌ماند. لذا انگيزه‌ي تحقيق ما توسط اين شكاف‌هاي دانش ايجاد شده و بررسي مي كند كه آيا بعد از كنترل ساير معيارهاي خاص كشور و خاص بانك – صنعت، قدرت بازار، تاثير قابل توجهي بر درآمد بدون بهره‌ي بانك دارد يا خير. استدلال ما اين است كه بررسي چنين تاثيري مهم است،‌ زيرا قدرت بازار به بانك ها كمك مي كند فرصت هاي رشد درآمد مبتني بر كميسيون و پاداش را شناسايي كرده و در ايجاد قرارداد، فرصت‌هاي چانه زني بيشتري را براي آنها فراهم مي نمايد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید