مقاله ترجمه شده درباره بازاریابی و ارتباطات رسانه ای هدفمند برای کودکان به عنوان مصرف کنندگان – سال 2015


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

بازاریابی و ارتباطات رسانه ای هدفمند برای کودکان به عنوان مصرف کنندگان


عنوان انگلیسی مقاله:

Marketing And Media Communications Targeted To Children As Consumers


کلمات کلیدی مقاله:

کودکان، بازاریابی و ارتباطات رسانه ای، تبلیغات مصرف گرایی، اجتماعی شدن مصرف کننده


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

بازاریابی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

بازاریابی و ارتباطات رسانه ای و کودک مصرف کننده

تبلیغات

ارتقا فروش

روابط عمومی

بازاریابی مستقیم

اجتماعی شدن مصرف کننده توسط کودکان

نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

The marketing and media communicators’ interest in child consumers has been increasing lately. There are more reasons for this particular interest, however, we can consider the awareness of children’s power of persuasion on their parents’ buying behavior as a crucial one. Children and the youth, not being a strong and economically powerful group, are attractive for the marketers for their ability to convince and persuade their family environment. Their power of persuasion increases with the child’s age, which even the marketing and media people realize. Their communication is more directed at the child consumer. For this aim, i.e. to convince the consumer about the importance of owning a particular product or service, traditional as well as new marketing communications means are used in which school environments are not excluded from the communication process. Quite the contrary. Therefore this study focuses on introducing individual marketing communication tools, on the application of the individual forms and ways that lead to increasing materialism in child consumers as well as to their loyalty to commercial brands. Educators, psychologists and sociologists highlight the negative consequences outcoming from supporting consumerism (Schor, 2004; Opree et al.; in press, Johnson & Young, 2003; Šramová, 2014) and they ask for restrictive policies regarding advertising aimed at children. The importance of the knowledge lies in acceptance of prevention and intervention strategies that will take child’s and the youth’s development peculiarities into account.

مقدمه
علاقه مندان به ارتباطات رسانه و بازاریابی در بخش کودکان مصرف کننده اخیرا به شدت افزایش یافته اند. دلایل زیادی برای این علاقه خاص وجود دارد ، با این حال ما آگاهی از قدرت کودکان در متقاعد سازی والیدن برای خرید را به عنوان یک عامل حیاتی در نظر گرفته ایم.
کودکان و نوجوانان ، جز گروه های قدرتمند اقتصادی نیستند ولی برای بازاریابان بسیار جذاب هستند زیرا آنها توانایی متقاعد ساختن والدین را در محیط خانواده شان دارند. قدرت متقاعد سازی آنها با افزایش سن کودک بیشتر نیز می شود که حتی بازاریابی و رسانه را نیز در بر می گیرد. قدرت ارتباطی نیز بیشتر تحت تاثیر کودک مصرف کننده است. بدین منظور ، برای متقاعد سازی مصرف کننده در زمینه اهمیت داشتن مالکیت یک محصول و یا خدمت خاص ، ابزار ارتباطاتی بازاریابی جدید و سنتی مورد استفاده قرار می کگیرد و محیط مدرسه از فرآیند ارتباطاتی حذف نمی شود. کاملا برعکس. بنابر این ، این پژوهش بر ابزار ارتباط بازایابی فردی ، همچنین استفاده از این ابزار به صورت شخصی و آن چیزی که منجر به افزایش مادی گرایی در کودکان مصرف کننده و وفاداری آنها به برند های تجاری می شود متمرکز است. معلمان و روانشناسان و جامعه شناسان نیز عواقب منفی ناشی از حمایت از مصرف گرایی را برجسته کردند ( شور 2004 ، اپری و همکاران در رسانه ، جانسون و یانگ 2013 ، سراموا 2014). و آنها نیز به دنبال آنها سیاست های محدود کننده در مورد تبلیغات برای کودکان هستند. اهمیت دانش نیز به پذیرش استراتژی پیشگیری و مداخله بستگی دارد که کودکان و نوجوانان نیز باید آن را در نظر بگیرند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید