مقاله ترجمه شده درباره سازگاری در تغییر سازمانی – سال 2018


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

سازگاری در تغییر سازمانی: آیا هر کارمند ارزش رهبری مشارکتی دارد؟ یک پژوهش تجربی


عنوان انگلیسی مقاله:

Matchmaking in organizational change: Does every employee value participatory leadership? An empirical study


کلمات کلیدی مقاله:

تغييرات سازمانی، رهبری مشاركتی، گرايش به رهبری، تعهد عاطفی به تغيير، دنبال کنندگان


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

 مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت اجرایی و مدیریت استراتژیک


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

2-تعهد موثر برای تغییر و مدیریت مشارکتی

3-جهت گیری در جهت مدیریت بعنوان یک تعدیل کننده بالقوه

4-روش

4.2 تحلیل

4.3 مقیاس ها

4.3.1 تعهد موثر برای تغییر

4.3.2 مدیریت مشارکتی

4.3.3 جهت گیری به سمت مدیریت

4.3.4 متغیرهای کنترل

5- نتایج

6- بحث و مفاهیم کاربردی و نظری

7-محدودیت های مقاله


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

The present study analyzes the effect of participative leadership on affective commitment toward two mergers in police organizations. These mergers have been the first large-scale organizational transformations since the reform of the Belgian Police in 2001 (Lemmens, 2011), and are critically followed by the entire Belgian police as they are considered the first of many to come. Due to the retirement of the baby boomers, maintaining the local police forces at their current strength would increase the financial contribution of the Belgian municipalities with, on average, 17.07 percent by 2017, ceteris paribus (Van Heddeghem, 2012). As a result, many police forces consider mergers to reduce operational costs. They aim to integrate staff functions such as finance and human resources, and generate synergies through economies of scale for primary functions such as intervention, neighborhood policing and crime investigation.

مقدمه
مقاله حاضر تاثیر مدیریت مشارکتی بر تعهد موثر برای دو ادغام در سازمان های پلیسی را تحلیل می کند. این ادغام ها پس از تجدیدنظر پلیس بلژیک در سال 2001 اولین دگرگونی سازمانی نسبتا زیاد بوده اند (لمنز، 2011)، و همانطور که به عنوان سرآمد موضوعات در نظر گرفته شده اند، بطور انتقادی توسط کل پلیس بلژیک نیز دنبال شده اند. بدلیل تقاعد دوران افزایش دهنده زاد و ولد، پشتیبانی نیروهای محلی پلیس در نیروی فعلی آنها، و همکاری مالی شهرداری بلژیک با میانگین 07/17 درصد در سال 2017 و با ثابت بودن سایر شرایط افزایش خواهد یافت (ون هدگم، 2012). در نتیجه، بسیاری از نیروهای پلیس ادغام ها را برای کاهش هزینه های کاربردی در نظر می گیرند. آنها قصد دارند عملکرد کارکنانی همچون منابع انسانی و مالی را کامل کنند و همکاری مشترک در اقتصادهای شاخص برای عملکردهای اولیه ای همچون نفوذ، کنترل و اداره پلیس نزدیک و بررسی جرم را بوجود آوردند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید