مقاله ترجمه شده درباره رابطه بین پروسه بازرگانی و عملکرد سازمانی


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

ارزیابی تاثیرات سیستم های اطلاعاتی بازرگانی: رابطه بین پروسه بازرگانی و عملکرد سازمانی


عنوان انگلیسی مقاله:

Measuring the effects of business intelligence systems: The relationship between business process and organizational performance


کلمات کلیدی مقاله:

ارزش تجاری سیستم های فشرده IT، معیارهای عملکرد سازمانی، معیارهای عملکرد پروسه بازرگانی تاثیرات صنعت، سیستم های اطلاعاتی بازرگانی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت بازرگانی، مدیریت کسب و کار، سیستم های اطلاعاتی پیشرفته و مدیریت فناوری اطلاعات


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. چهارچوب نظری

2.1. ارزش تجاری سیستم های اطلاعاتی بازرگانی (BI)

2.2 یک رویکرد فرایند محور به ارزش تجاری IT

3. روش گسترش معیار ساخت

3.1. مشخص کردن حوزه سازه

3.2. ایجاد نمونه ای از موارد برای ارزیابی ارزش تجاری سیستم های BI

3.3. جمع آوری داده ها و سنجش خالص سازی (آزمایش نمونه)

3.4. جمع آوری داده ها

3.5. تحلیل داده ها

3.5.1. تحلیل فاکتور اکتشافی

3.6. تفسیر فاکتورها

3.7. ارزیابی خواص اندازه گیری

4. رابطه بین عملکرد سازمانی و فرآیند کسب و کار

4.1. زمینه استفاده – آزمون اثر نوع صنعت

5. محدودیت ها

6. نتیجه گیری و پیامدهای مدیریتی


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Measuring the bottom-line contribution of information technology (IT) has long been seen as a major challenge for researchers and professionals (Kohli and Devaraj, 2003; Chan, 2000; Barua and Mukhopadhyay, 2000; Dehning and Richardson, 2002). Part of the challenge lies in the unique nature of different information technologies, their heterogeneous applications, and their subsequent qualitative as well as quantitative impacts. These characteristics require the use of performance measures that are specific to the technologies in question and consistent with management objectives and business plans regarding IT (Mooney et al., 1995). For instance, it may not be appropriate to use accounting measures such as firm profitability and return on investment (ROI) when measuring the business performance of a transactional IT tool such as transaction processing systems (TPS), or a typical decision support system (DSS) (Anderson and Lanen, 2002; Lucas, 1993; Liang and Tang, 1992; Weill and Olson, 1989). This is because such measures are often neither consistent with the firm’s strategic intention regarding the technology, nor sufficiently close to the immediate influence of such systems.

1.مقدمه
از مدت ها پیش محققان و متخصصان ٬ ارزیابی سهم عمده ی فناوری اطلاعات را چالش عظیمی در پیش روی خود دیده اند (کوهلی دیواراج 2003 ؛ چان 2000؛ باروا و ماخوپارهیا 2000؛ دهنینگ و ریچاردسون 2002 ). بخش چالش برانگیز درماهیت منحصر به فرد فناوری اطلاعات ٬ کاربردهای ناهمگن آنها ٬ وتاثیرات کیفی و کمی متعاقب آنها قرار دارد. این خصوصیات ٬ استفاده از معیارهای عملکرد را که خاص تکنولوژی های مورد بحث می باشند و با اهداف مدیریت و طرح های تجاری مربوط به فناوری اطلاعات (IT) سازگار هستند ٬ ایجاب می کند (مونی و دیگران 1995). برای مثال ٬ ممکن است استفاده از معیارهای حسابداری مانند سوددهی و بازدهی سرمایه گذاری (ROI) شرکت در زمان ارزیابی عملکرد تجاری یک ابزار تبادلی فناوری اطلاعات (IT) مانند سیستم های پردازش کننده ی معامله (TPS) ٬ یا یک سیستم نمونه ی پشتیبانی تصمیم (DSS) مناسب نباشد (اندرسون و لانن 2002؛ لوکاس 1993؛ لیانگ و تانگ 1992؛ ویل و اولسون 1989). این به این خاطر است که اغلب چنین معیارهایی نه با هدف استراتژیک شرکت در خصوص فناوری سازگارند و نه به طور کافی به تاثیر فوری این سیستم ها نزدیک می باشند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید