مقاله ترجمه شده درباره ویژگی های مکانیکی بتن های ساختمانی سبز با خاکستر های بادی بسیار حجیم – سال 2017


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

ویژگی های مکانیکی بتن های ساختمانی سبز با خاکستر های بادی بسیار حجیم


عنوان انگلیسی مقاله:

Mechanical properties of green structural concrete with ultrahighvolume fly ash


کلمات کلیدی مقاله:

بتن سبز، خاکستر بادی، بخار سیلیس، مقاومت فشردگی ،ضریب کارایی سیمان کاری، پایداری


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی عمران


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

سازه، مدیریت ساخت، عمران محیط زیست


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

نکات مهم

چکیده

1. مقدمه

2. اهداف تحقیقات و اهمیت

3. برنامه های آزمایشی

3.1 مواد، ترکیب ها ، و فرآوری

3.2 نمونه ها و روند های تست

4. نتایج تست ها و مباحث

4.1 تاثیر بخار سیلیس

4.1.1 عملکرد مکانیکی از سری های ملات SF

4.1.2 جذب پذیری سری های ملات SF

4.2 تاثیر محتویات شن بر روی ویژگی های مکانیکی از ملات

4.3 تاثیر خاکستر بادی

4.3.1 عملکرد مکانیکی سری های ملات FA

4.3.2 کارایی سیمان کاری از خاکستر های بادی

4.4 بتن ساختمانی سبز

4.4.1 ویژگی های تازه

4.4.2 عملکرد مکانیکی

5. تاثیرات زیست محیطی و مقایسه هزینه

6. جمع بندی


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction
Fly ash (FA), or pulverized fuel ash (PFA), is a principal byproduct of coal combustion in thermal power plants. These few years, around 600 million tonnes (MT) in China, around 220 MT in India and around 130 MT in the U.S. of fly ash is generated, and only approximately 70%, 60% and 50% of the fly ash is reused, respectively [1,2]. The large amount of remaining fly ash is disposed in landfills with the potential risks of air pollution and contamination of water due to leaching [3–5], not to mention that landfill space is becoming scarce in many urban neighborhoods. On the other hand, cement production is a highly energy intensive process that generates large amounts of CO2, SO2 and NOx [6,7]. Since the early 1960s, many countries have started to incorporate fly ash into concrete as a pozzolanic material that may be used either as a component of blended Portland cement or as a mineral admixture in concrete. Substituting cement with fly ash in the mixture design of concrete brings a number of benefits. Firstly, replacement of cement by fly ash increases the environmental greenness and decreases the hydration heat as well as the material cost. Secondly, the addition of fly ash can enhance durability [8] and reduce drying shrinkage [5]. Thirdly, the morphological and micro-aggregate effects of un-hydrated fly ash particles with small particle size and smooth spherical shape, result in better workability, higher compactness in the interfacial.

1. مقدمه
خاکستر بادی (FA) و یا خاکستر سوختی پودر شده ( PFA) ، یکی از محصولات جانبی اصلی احتراق زغال در نیروگاه های برق گرمایی میباشد. در سال های پیش، نزدیک به 600 میلیون تن (MT) در چین ایجاد شده و نزدیک به 220MT در هندوستان و نزدیک به 130 MT نیز در ایالات متحده از این خاکستر بادی ایجاد شده بود و تقریبا نزدیک به 70% ، 60% ، و 50 % از خاکستر بادی مجدد مورد استفاده قرار گرفته است [1,2]. مقادیر زیادی از خاکستر بادی در زمین های خالی قرار میگیرند و پتانسیل خطر آلودگی هوا و آلوده کردن آب به دلیل ورود به منابع آبی، ایجاد میشود[3–5]، البته که فضای زمین های خالی نیز در بسیاری از محله های شهری، کمیاب میشود. در طرف دیگر، تولید سیمان یک روند بسیار انرژی بر میباشد که مقادیر زیادی از CO2 ، SO2 و NO¬x را ایجاد میکند [6,7]. از اوایل دهه ی 1960 ، بسیاری از کشور ها از خاکستر بادی در بتن ها ، به عنوان یک ماده ی پوزولان ( آتش فشانی) مورد استفاده قرار میگیرد که میتوان از آن یا به عنوان بخشی از سیمان پورتلند ترکیبی و یا به عنوان ترکیب در بتن ، استفاده کرد. جایگزین کردن سیمان ها با خاکستر بادی در طراحی ترکیب این بتن ها، میتواند فواید خوبی را داشته باشد. نخست، جایگزین کردن سیمان توسط خاکستر بادی موجب میشود که میزان آسیب های زیست محیطی کاهش یافته و حرارت آب گیری و همچنین هزینه ها کاهش پیدا میکند. دوما، اضافه کردن خاکستر بادی میتواند موجب بهبود پایداری[8] و کاهش خشک شدن بتن، شود [5]. سوما ، تاثیرات ریختی و ریز تجمعی ذرات خاکستر بادی بدون آب با سایز ذرات کوچک و شکل کروی نرم ایجاد میشود که این ویژگی ها منجر به بهبود قابلیت استفاده از این مواد، فشردگی بالاتر در منطقه ی انتقال بین سطحی و ساختار بهتر در سیستم میشود[9–12].


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید