مقاله ترجمه شده درباره تولید میکروبی بیوسورفکتانت ها


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

تولید میکروبی بیوسورفکتانت ها


عنوان انگلیسی مقاله:

Microbial production of biosurfactants


کلمات کلیدی مقاله:

بیوسورفکتانت، میکروبی، رامنولیپید


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

شیمی و زیست شناسی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

شیمی تجزیه، شیمی آلی، بیوشیمی و میکروبیولوژی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

خلاصه

مقدمه

1-1 گلیکولیپیدها ( شکل 1)

2-1 فسفولیپیدها

3-1 لیپوپپتید ها و لیپوپروتئین ها (شکل 2)

4-1 پلیمرها

2- مواد و روش ها

تولید بیوسورفکتانت ها

2-2 آنالیزهای شیمیایی بیوسورفاکتانت ها

3-2غلظت رامنولیپید

4-2 اورونیک اسید

1-4-2 معرف ها

2-4-2 مراحل انجام

5-2 هگزوزآمین ها

1-5-2 مراحل کار

2-5-2 معرف ها

3-5-2 هگزوزآمین کل

4-5-2 گالاکتوزآمین

3- روش سریع برای پایش بیشترین مقدار قابل تولید بیوسورفکتانت توسط رسوب دادن استون

ایزوله کردن بیوسورفکتانت

2-3 تخمین بیومس

4- آنالیزهای شیمیایی

تخمین مقدار پروتئین

1-1-4 معرف دست ساز

2-1-4 روش ها

2-4 تخمین میزان کربوهیدرات

1-2-4 معرف آنترون

3-2-4 روش

3-4 تخمین میزان لیپید

4-4 سنجش فعالیت امولسیفیکاسیون

5-4 اندازه گیری فشار سطحی

5- بحث و نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

In recent years detergent phosphates have been blamed for eutrophication in certain inland lakes and ponds — leading to the depletion of aquatic life in these areas. Oil spillages have destroyed marine life and the synthetic detergents used to clean up these spillages have often led to more destruction of the environment. From an environmental view point it is important that all substances released into the environment are biodegradable, firstly to assess their potential for causing environmental damage and secondly to safeguard against the possibility of future harm due to build-up in the environment. Micro-organisms, because of their large surface-to-volume ratio and diverse synthetic capabilities are promising candidates for widening the present range of surfactants. Biosurfactants are those chemicals which are produced by micro-organisms but which have both clearly defined hydrophobic and hydrophilic groups. They are produced by bacteria, yeasts and fungi (Table 1), and particularly in bacteria which are in a state of growth on a water-immiscible substrate which is a source of food for example crude oil spillage treated with selected microorganisms. By evolution, the bacteria have adapted themselves to feeding on water-immiscible materials by manufacturing and using a surface active product that helps the bacteria which are in the aqueous phase to adsorb, emulsify, wet, and disperse or solubilise the water-immiscible material.

مقدمه
در سال های اخیر فسفات های دترجنت بخاطر یوتریفیکاسیون در دریاچه ها و آبگیرها مورد ملامت قرار گرفته‌اند – که به کاهش حیات آبزیان در این نواحی می انجامد. لکه های نفتی حیات آبزیان را نابود کرده و شوینده های سنتزی که برای پاکسازی آنها استفاده می شود اغلب به تخریب بیشتری در محیط زیست می انجامد. از نقطه نظر زیست محیطی مهم است که تمام مواد آزاد شده به محیط زیست تجزیه پذیر باشند، اول برای براورد قدرت آنها جهت ایجاد آسیب های زیست محیطی و دوم برای محافظت در برابر آسیب های آتی که می تواند در محیط زیست ایجاد کند. میکرواروگانیزم ها بخاطر نسبت سطح به حجم زیادشان و قابلیت های سنتزی متنوع، برای گسترش محدوده بیوسورفکتانت ها کاندیدهای امید بخشی هستند. بیوسورفاکتانت ها موادی شیمیایی هستند که توسط میکروارگانیزم ها تولید می شوند و دارای گروه های آبدوست و آبگریز مشخص هستند. آنها توسط باکتری‌ها، مخمرها و قارچ ها ( جدول 1) و به خصوص در باکتری هایی که بر روی سوبستراهای غیر قابل امتزاج با آب که منبع غذایی برای لکه های نفت خام تحت تیمار با میکروارگانیزم های خاصی هستند؛ تولید می شوند. طی تکامل، باکتری ها خود را با تغذیه از این مواد غیر قابل حل در آب با ساخت و استفاده از مواد فعال بیوسورفکتانت که به باکتری در فاز آبی کمک می کند تا این مواد را جذب، امولسیون، مرطوب ، پراکنده یا محلول کنند؛ سازگار کرده‌اند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید