مقاله ترجمه شده درباره توصیه محصول تجارت موبایلی بر مبنای چند کانال ترکیبی – سال 2011


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

توصیه محصول تجارت موبایلی بر مبنای چند کانال ترکیبی


عنوان انگلیسی مقاله:

Mobile commerce product recommendations based on hybrid multiple channels


کلمات کلیدی مقاله:

شرکت چند کاناله، تجارت موبایل، فیلترینگ همکاری، مشکل تنش، چندین کانال ترکیبی، رفتار مصرفی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی فناوری اطلاعات و فناوری اطلاعات و ارتباطات


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

تجارت الکترونیک و مخابرات سیار


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. پس زمینه و کارهای مرتبط

1.2. کانال های فروش چندگانه

2.2. خوشه بندی بازار

3.2. روش توصیه مبتنی بر قاعده وابستگی

4.2.روش توصیه مبتنی بر اقلام پرتکرار

5.2. فیلترینگ همکارانه

6.2. فیلترینگ همکارانه برای تجارت الکترونیک و تجارت موبایلی

3. روش شناسی

1.3. انتخاب کاربر و خوشه بندی کانال های موجود

2.3. موتور توصیه

4. ارزیابی آزمایشی

1.4. تنظیمات و مجموعه داده های آزمایش

2.4. معیارهای ارزیابی

3.4. نتایج آزمایشی

1.3.4. انتخاب کاربران فعال کانال های موجود

2.3.4. تعیین وزن کانال ها برای طرح توصیه ترکیبی

3.3.4. ارزیابی روش توصیه ترکیبی چندکانال

5. مباحثات

6. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

The number of third generation (3G) subscribers conducting mobile commerce has increased as mobile data communications have evolved. Multi-channel companies that wish to develop mobile commerce face difficulties due to the lack of knowledge about users’ consumption behavior on new mobile channels. Typical collaborative filtering (CF) recommendations may be affected by the so-called sparsity problem because relatively few products are browsed or purchased on the mobile Web. In this study, we propose a hybrid multiple channel method to address the lack of knowledge about users’ consumption behavior on a new channel and the difficulty of finding similar users due to the sparsity problem of typical CF recommender systems. Products are recommended to users based on their browsing behavior on the new mobile channel as well as the consumption behavior of heavy users of existing channels, such as television, catalogs, and the Web. Our experiment results show that the proposed method performs well compared to the other recommendation methods.

چکیده

تعداد مشترکین نسل سوم (3G) که تجارت موبایلی را پشتیبانی می کنند با رشد ارتباط داده موبایل افزایش یافته است. دوربین های چند کانال که می خواهند تجارت موبایلی را توسعه دهند، خاطر نبود دانش درباره رفتار مصرف کاربران روی کانال های جدید موبایل با دشواری هایی مواجه هستند. توصیه های عادی فیلترینگ تعاونی (CF) ممکن است تحت تاثیر مسئله پراکندگی شود چراکه محصولات نسبتاً کمی روی اینترنت موبایل جستجو و خرید می شوند. در این پژوهش یک روش چند کانال ترکیبی پیشنهاد می کنیم تا نبود آگاهی در خصوص رفتار مصرفی کاربران روی یک کانال جدید و دشواری کاربران شبیه به هم بخاطر مسئله پراکندگی سیستم های توصیه گننده فیلترینگ تعاونی را مورد توجه قرار دهیم. محصولات بر مبنای رفتار جستجوی کاربر روی کانال جدید موبایلی و رفتار مصرفی کاربران فعال کانال های کنونی مانند تلویزیون، کاتالوگ ها و اینترنت به آنها توصیه می شوند. نتایج آزمایش ما نشان می دهد که روش پیشنهادی در مقایسه با دیگر روش های توصیه بخوبی عمل می کند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید