مقاله ترجمه شده درباره مدل سازی اثرات مکانیکی القا شده واکنش های قلیایی مصالح سنگی


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

مدل سازی اثرات مکانیکی القا شده واکنش های قلیایی مصالح سنگی


عنوان انگلیسی مقاله:

Modeling Of Induced Mechanical Effects Of Alkali-Aggregate Reactions


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی عمران


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

سازه و مدیریت ساخت


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

ابعاد شیمیایی واکنش‌ها

مدل‌سازی جهانی AAR

واکنش / انبساط ارتباطی

رطوبت / انبساط ارتباطی

تنش / انبساط ارتباطی

شبیه سازی عددی AAR

نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Introduction

There is a large number of structures, built more than fifty years ago, which are suffering from deteriorations induced by alkali-aggregate reaction (AAR) that impair durability and might also affect the safety of installations. AAR induces concrete expansions and generally leads to loss of strength and cracking. Presently, there is an increasing interest in the structural response due to AAR effects. The needs and nature of potential interventions must be supported by the knowledge of the spatial distribution and intensity of swelling, the stress state resulting from it, and long term evaluation of the swelling process. Fictitious thermal loading conditions are generally used to reproduce the state of deformations and stresses in a dam. This technique has severe limits. The aim of this paper is to present a new phenomenological modelling capable of describing the AAR induced effects in concrete structures.

مقدمه
سازه های زیادی وجود دارند که بیش از پنجاه سال پیش ساخته شده اند، و متحمل زوال ناشی از واکنش قلیایی مصالح ساختمانی (AAR) می شوند و ممکن است ایمنی تاسیسات را نیز تحت تاثیر قرار دهند. به طور کلی، AAR باعث انبساط بتن و کاهش استنباط و ترک خوردگی می شود. در حال حاضر، به دلیل اثرات AAR، واکنش ساختمان به طور فزاینده مورد توجه قرار گرفته است. نیازها و ماهیت مداخلات بالقوه باید به واسطه دانش توزیع فضایی و شدت خیز، حالت تنش ناشی از آن، و ارزیابی طولانی مدت فرآیند حمایت شوند. به طور کلی، شرایط بارگذاری حرارتی ساختگی برای ایجاد دوباره حالت دگردیسیو تنش های موجود در یک سد مورد استفاده قرار می گیرند. این تکنیک محدودیت های زیادی دارد. هدف این مقاله، ارائه یک روش مدل سازی پدیده شناسی قوی برای توضیح اثرات القا شده AAR در سازه های بتنی است.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید