مقاله ترجمه شده درباره تغییرات مزوپور نانوذرات مغناطیسی سیلیس توسط 3-aminopropyltriethoxysilane برای حذف (Cr(VI از محلول آبی – سال 2015


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

تغییرات مزوپور نانوذرات مغناطیسی سیلیس توسط 3-aminopropyltriethoxysilane برای حذف (Cr(VI از محلول آبی


عنوان انگلیسی مقاله:

Modification of mesoporous silica magnetite nanoparticles by 3-aminopropyltriethoxysilane for the removal of Cr(VI) from aqueous solution


کلمات کلیدی مقاله:

سیلیکا مگنتیت NP، ساختار هسته پوسته، مکانیزم جذب، محاسبات مکانیک کوانتومی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

شیمی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

شیمی تجزیه، شیمی کاربردی و نانو شیمی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

1. نحوه انجام آزمایش

1.1 مواد

2.2. ساخت جاذب

1.2 روشهای شناسایی

2.4. آزمایشات جذبی

2.5 تولید و قابلیت استفاده مجدد

3. نتایج و بحث

3.1. خصوصیات جاذب

3.1.1. XRD

3.1.2 طیف FTIR

3.1.3. تجزیه و تحلیل TEM

3.1.4. طیف EDX

3.1.6. تجزیه و تحلیل عناصر

3.1.7. تشکیل imine

3.1.8. آزمایش نینهیدرین

3.2. حذف آلاینده ها

3.2.1. تاثیر pH

3.2.2. تاثیر غلظت (Cr(VI و زمان تماس

3.2.3. کینتیک جذب

3.2.4. تاثیر قدرت یونی

3.2.5. مدل ایزوترم جذب

3.2.6. پارامترهای ترمودینامیکی

3.2.7. تولید و قابلیت استفاده مجدد

3.3. انرژیهای جذبی تئوری

4. نتیجه گیری کلی


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

In recent years, discharge of industrial wastewater containing heavy metal ions in nature has become one of the main environmental subjects due to the adverse effects of these ions on ecosystem and human health. Among the heavy metal ions, Cr(VI) with its wide application in different industries such as electroplating, leather tanning, and pigment industry has been extremely considered [1,2]. Depending on pH and redox conditions, chromium exists generally in two oxidation states Cr(VI) and Cr(III) in the aqueous solutions [3]. Cr(VI) has more mobility and solubility than another specie. Cr(III) is considered as a necessary element for controlling of glucose, lipid and protein metabolism in the human and animal body. While Cr(VI) is very dangerous to living organism due to its toxicity, mutagenic and carcinogenic properties [4,5]. Therefore, efficient removal of Cr(VI) from wastewaters is an important issue. Various treatment techniques have been used for the removal Cr(VI) from aqueous solutions such as ion exchange, precipitation, reverse osmosis and membrane processes. These methods have major drawbacks including incomplete metal removal, high reagents or energy requirements and generation of toxic sludge or secondary waste [6,7]. Therefore, the adsorption process as a high efficiency and low cost method can be used for the treatment of wastewater containing heavy metals [8,9].

1. مقدمه
در سالهای اخیر، تخلیه فاضلابهای صنعتی حاوی یونهای فلزات سنگین به طبیعت یکی از مهمترین موضوعات زیست محیطی بوده که ناشی از اثرات نامطلوب این یونها بر اکوسیستم و سلامت انسان است. در میان یونهای فلزات سنگین Cr(VI) با دارا بودن طیف وسیعی از کاربردها در صنایع مختلف مانند آبکاری صفحات فلزی، رنگرزی چرم و صنایع رنگ بیشتر مورد توجه قرار گرفته است (1، 2). بسته به شرایط pH و اکسید و احیا، کروم عمدتاً در دو حالت اکسیده شده Cr(VI) و Cr(III) در محلولهای آبی یافت می شود (3). Cr(VI) دارای قابلیت تحرک و انحلال پذذیری بیشتری نسبت به سایر گونه ها است. Cr(III) به عنوان عنصر ضروری برای کنترل گلوکز، لیپید و متابولیسم پروتئین در بدن انسان و حیوانات در نظر گرفته می شود. از آنجا که Cr(VI) به دلیل ویژگیهای سمی بودن، جهش زایی و سرطانزایی برای موجودات زنده بسیار خطرناک است (4.5). بنابراین حذف موثر Cr(VI) از فاضلاب یک موضوع بسیار مهم است. روشهای مختلفی برای حذف Cr(VI) از محلولهای آبی مورد استفاده قرار گرفتند که شامل تبادل یونی، بارش، اسمز معکوس و فرآیندهای غشایی هستند. این روشها دارای اشکالات عمده ای هستند که شامل حذف ناکامل فلزات، نیازمندی به انرژی یا معرف زیاد و تولید لجن سمس یا ضایعات ثانویه (6.7) بنابراین فرایند جذب به عنوان یک روش موثر و کم هزینه می تواند برای پاکسازی فاضلابهای حاوی فلزات سنگین مورد استفاده قرار گیرد (8.9).


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید