مقاله ترجمه شده درباره تاثیر سن بر روی مخچه و کاهش فعالیت و عملکرد های رفتاری و شناختی – سال 2014


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

تاثیر سن بر روی مخچه و کاهش فعالیت و عملکرد های رفتاری و شناختی


عنوان انگلیسی مقاله:

Moving forward: Age effects on the cerebellum underlie cognitive and motor declines


کلمات کلیدی مقاله:

مخچه، پیری، تصویربرداری از بافت¬های زنده عصبی، شناخت، عملکرد حرکتی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

پزشکی و روانشناسی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مغز و اعصاب و روانشناسی شناخت


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

عملکرد شناختی و حرکتی و پیری

مورفولوژی مخچه در افراد پیر

استریولوژی

اندازه مخچه

اندازه ناحیه مخچه ای

تصویر برداری از انتشار تانسور در ماده سفید مغز

مورفولوژی مخچه و کار آن

تحقیقات کاربردی در زمینه عملکرد و وظایف مخچه در سنین پیری

تحقیقات fMRI

وضعیت اتصال سلول های مغزی در وضعیت استراحت

چارچوبی برای مخچه در افراد پیر

مسیرهای آینده

مداخله مخچه در سنین پیری

نقش مخچه در پاتولوژی افراد مسن

محدودیت تحقیقاتی

نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

Though the cortical contributions to age-related declines in motor and cognitive performance are well-known, the potential contributions of the cerebellum are less clear. The diverse functions of the cerebellum make it an important structure to investigate in aging. Here, we review the extant literature on this topic. To date, there is evidence to indicate that there are morphological age differences in the cerebellum that are linked to motor and cognitive behavior. Cerebellar morphology is often as good as – or even better – at predicting performance than the prefrontal cortex. We also touch on the few studies using functional neuroimaging and connectivity analyses that further implicate the cerebellum in age-related performance declines. Importantly, we provide a conceptual framework for the cerebellum influencing age differences in performance, centered on the notion of degraded internal models. The evidence indicating that cerebellar age differences associate with performance highlights the need for additional work in this domain to further elucidate the role of the cerebellum in age differences in movement control and cognitive function.

چکیده

نقش مخچه در کاهش فعالیت ها و عملکرد شناختی و رفتاری افراد مسن بسیار مهم است و تحقیقات کمی در این زمینه انجام شده است. عملکرد مختلف مخچه در ساختمان مغزی افراد پیر بسیار حائز اهمیت است. ما در قسمت ادبیات این موضوع را مورد بررسی قرار خواهیم داد. تا به امروز شواهد نشان دادند که تفاوت مورفولوژیکی بین مخچه افراد وجود دارد که به مرور زمان و با بالارفتن سن افراد، رفتارهای شناختی و حرکتی آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. مورفولوژی مخچه برای پیش بینی عملکردها و انجام وظایف، بهتر از قشر پیشین مغز می باشد. ما برای تحلیل تحقیقات خود، از تحلیل اتصال های سلولی مغز و تصویربرداری رشته های عصبی استفاده کردیم. ما در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدیم که مخچه نقش بسیار مهمی را در کاهش عملکرد افراد پیر ایفا می کند. ما در تحقیق خود از چارچوب ادراکی برای تحت تاثیر قرار دادن نقش مخچه در عملکرد افراد استفاده کردیم و مدل داخلی را مورد توجه قرار دادیم. شواهد نشان دادند که مخچه تحت تاثیر سن افراد قرار گرفته و تحقیقات بیشتری باید در این زمینه انجام شوند تا بتوانند نقش مخچه را در عملکرد کنترل حرکتی و شناختی در سنین مختلف مشخص کنند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید