مقاله ترجمه شده درباره خود‌شیفتگی در بافت های سازمانی – سال 2011


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

خود‌شیفتگی در بافت های سازمانی


عنوان انگلیسی مقاله:

Narcissism in organizational contexts


کلمات کلیدی مقاله:

خودشیفتگی، سازمان‌ها، منابع انسانی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت و روانشناسی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت منابع انسانی، روانشناسی صنعتی و سازمانی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. خودشیفتگی چیست؟

1.1 تعریف اولیه

1.2. رویکردهای شخصیت-اجتماعی و روانپزشکی

1.3. «ویژگی‌های متمایز» خودشیفتگی

1.4. یادداشت سریع در ارزیابی

2. مدل‌های نظری خودشیفتگی

2.1. مدل‌های صفت شخصیتی

2.2. مدل‌های خودگردانی

2.3. سایر مدل‌ها

3. مسایل سازمانی و خودشیفتگی

3.1. رهبری

3.1.1. نیمه روشن،‌ نیمه تاریک یا هر دو؟

3.1.2 ظهور

3.1.3. کارایی

3.1.4 رهبری اخلاقی

3.1.5. کاریزما (گیرایی) و رهبری تحولی

3.6.1. مشاوره

3.1.7. سیاست

3.1.8. خلاصه

3.2 عملکرد

3.2.1 عملکرد کاری

3.2.2. رفتارهای شهروندی سازمانی (OCBها)

3.2.3 رفتارهای کاری ضد تولیدی (CWBها)

3.2.4 منبع ارزیابی عملکرد

3.3. تصمیم‌گیری

3.4 کسب و کار خانوادگی

3.5. اخلاقیات و یکپارچگی

3.5.1. جرایم یقه سفید (کارمندان دفتری)

3.5.2 ادراک سازمانی

3.6 مسایل نسلی

3.7 مسایل فراسازمانی

4. پیامدهای خودشیفتگی در مدیریت منابع انسانی

5. نتیجه‌گیری‌ها: موضوعات نوظهور


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. What is narcissism?
1.1. Basic definition Narcissism is a relatively stable individual difference consisting of grandiosity, self-love and inflated self-views (For reviews see Campbell, Brunell, & Finkel, 2006; Morf & Rhodewalt, 2001). It is useful to think of narcissism as containing three components: the self, interpersonal relationships and self-regulatory strategies. First, the narcissistic self is characterized by positivity, “specialness” and uniqueness, vanity, a sense of entitlement and a desire for power and esteem. Second, narcissistic relationships contain low levels of empathy and emotional intimacy. In their place, there are (often numerous) shallow relationships that can range from exciting and engaging to manipulative and exploitative. Third, there are narcissistic strategies for maintaining inflated self-views. For example, narcissists seek out opportunities for attention and admiration, brag, steal credit from others, and play games in relationship. When narcissists are successful at this, they feel good—they report high self-esteem and positive life satisfaction (Sedikides, Rudich, Gregg, Kumashiro, & Rusbult, 2004). When they are unsuccessful, they evidence aggression and sometimes anxiety and depression (Bushman & Baumeister, 1998; Miller, Campbell, & Pilkonis, 2007).

1. خودشیفتگی چیست؟
1.1 تعریف اولیه
خودشیفتگی تفاوت فردی نسبتا پایدار است که از خود‌بزرگ‌بینی، خوددوستی و برداشت از خود متکبرانه تشکیل شده است (برای بررسی به کامپل، برونل و فینکل، 2006؛ مورف و رودوالت، 2001 مراجعه کنید). بهتر است فکر کنیم که خودشیفتگی شامل سه مولفه است: خود، روابط بین شخصی و راهبرد‌های خودگردانی. مورد اول، خود خودشیفته با مثبت بودن،‌ «خاص‌ بودن» و منحصر به فرد بودن، خودبینی، حس مورد استحقاق بودن و تمایل برای قدرت و اعتبار توصیف می‌شود. مورد دوم، روابط خودشیفته شامل سطوح پایینی از همدلی و صمیمیت هیجانی هستند. در این حالت، (اغلب بسیاری از) روابط کم‌عمقی وجود دارند که دامنه آنها می‌تواند تحریک و مشارکت در فعالیت‌های دستکاری شده و بهره‌بردارانه باشد. مورد سوم، راهبردهای خودشیفته‌ای برای حفظ برداشت‌های متکبرانه از خود وجود دارند. به عنوان مثال، افراد خودشیفته به دنبال فرصت‌هایی برای توجه و تحسین، لاف زدن، دزدیدن اعتبار از دیگران و بازی کردن در روابط هستند. زمانی که افراد خودشیفته در این موارد موفق می‌شوند احساس خوبی دارند، آنها عزت نفس بالا و رضایت از زندگی مثبتی را گزارش می‌دهند (سدیکیس، رودیچ،‌گرگ، کوماشیرو و روس‌بالت، 2004). زمانی که آنها موفق نمی‌شوند شواهدی از پرخاشگری و گاهی‌اوقات اضطراب و افسردگی را نشان می‌دهند (بوشمن و بائومئیستر، 1998؛ میلر، کامپل و پیلکونیس، 2007).


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید