مقاله ترجمه شده درباره انرژی خالص حاصل از تولید نفت معمولی – سال 2011


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

انرژی خالص حاصل از تولید نفت معمولی


عنوان انگلیسی مقاله:

Net energy yield from production of conventional oil


کلمات کلیدی مقاله:

EROI، نقطه اوج نفت، کیفیت انرژی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

علوم اقتصادی و مهندسی نفت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

اقتصاد نفت و گاز


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. پیشینه

1-1 نفت در نقطه اوج

1-2 تحلیل انرژی

1-3 انرژی خالص و EROI

4-1 مفاهیم چشم انداز انرژی خالص

5-1 اثرات زمان پیک در بازده انرژی خالص از تولید نفت

2. روش

2-1 تابع دینامیک EROI

2-1-1 شرایط نظری

2-1-2 مولفه ی تکنولوژیکی

2-1-3 مولفه ی فرسایش فیزیکی

2-1-4 یافتن Pmax

2-1-5 تابع EROI منابع تجدید پذیر

2-1-6 شواهد مورد حمایت

2-2 کاربرد تابع EROI‌ برای تولید نفت

2-2-1 پارامترهای برازش داده های تاریخی و مهم EROI

3. نتیجه گیری و بررسی

4. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

Historic profitability of bringing oil to market was profound, but most easy oil has been developed. Higher cost resources, such as tar sands and deep off-shore, are considered the best prospects for the future. Economic modelling is currently used to explore future price scenarios commensurate with delivering fuel to market. Energy policy requires modelling scenarios capturing the complexity of resource and extraction aspects as well as the economic profitability of different resources. Energyreturn-on-investment (EROI) expresses the profitability of bringing energy products to the market. Net energy yield (NEY) is related to the EROI. NEY is the amount of energy less expenditures necessary to deliver a fuel to the market. This paper proposes a pattern for EROI of oil production, based on historic oil development trends. Methodology and data for EROI is not agreed upon. The proposed EROI function is explored in relation to the available data and used to attenuate the International Energy Agency (IEA) world oil production scenarios to understand the implications of future declining EROI on net energy yield. The results suggest that strategies for management and mitigation of deleterious effects of a peak in oil production are more urgent than might be suggested by analyses focussing only on gross production.

چکیده

سودآوری تاریخی حاصل از ارائه نفت به بازار بسیار زیاد بود اما نفت به آسانی توسعه یافته است. منابع هزینه ای بالاتر مانند قیر مالی و مناطق دور از ساحل به عنوان بهترین پیش بینی ها برای آینده در نظر گرفته می شوند. در حال حاضر مدل سازی اقتصادی برای کاوش سناریو های قیمتی آتی با تحویل سوخت به بازار متناسب است. سیاست گذاری بر انری نیازمند مدل سازی سناریو هایی است که پیچیدگی منبع و جنبه های استخراج را همانند سودآوری اقتصادی منابع مختلف مدل سازی می کند. بازگشت انرژی در سرمایه گذاری (EROI) سودآوری ارائه محصولات انرژی به بازار را بیان می کند. دستیابی به انرژی خالص (NEY) به EROI مرتبط است. NEY میزان انرژی با هزینه های کمتر است که برای ارائه سوخت به بازار الزامی است. این مقاله الگویی را برای EROI تولید نفت بر مبنای تمایلات توسعه تاریخی نفت پیشنهاد می دهد. روش و داده EROI مورد توافق واقع نشده است. کارکرد EROI پیشنهادی در رابطه با داده موجود مورد بررسی قرار گرفته است و برای تضعیف سناریو های تولید نفت جهانی سازمان بین المللی انرژی (IEA) در درک پیامد های کاهش EROI آتی در دستیابی به انرژی خالص جهانی مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج پیشنهاد می دهد که استراتژی های مدیریت و حذف اثرات زیان آور افزایش در تولید نفت بسیار ضروری تر است که می بایست با تحلیل تمرکز بر تولید زیان آور پیشنهاد داده شود.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید