مقاله ترجمه شده درباره کنترلرهای منطق فازی و شبکه عصبی جدید برای نظارت بر ماکزیمم توان سیستم مبدل انرژی باد – سال 2016


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

کنترلرهای منطق فازی و شبکه عصبی جدید برای نظارت بر ماکزیمم توان سیستم مبدل انرژی باد


عنوان انگلیسی مقاله:

New neural network and fuzzy logic controllers to monitor maximum power for wind energy conversion system


کلمات کلیدی مقاله:

شبکه های عصبی، منطق فازی، کنترلرها، ماکزیمم توان، سیستم تبدیل انرژی باد


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی برق


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مهندسی الکترونیک، الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی، مهندسی کنترل، سیستم های قدرت و تولید، انتقال و توزیع


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1.مقدمه

2. مدل سازی توربین بادی

3. ردیابی ماکزیمم توان

4. مدل سازی ژنراتور القایی دو تحریکه DFIG

4.1. کنترل برداری غیر مستقیم توان DFIG

4.2. مدل سازی GSC (مبدل سمت شبکه)

4.3. کنترل ولتاژ لینک دی سی

5. کنترلرهای شبکه عصبی و منطق فازی

5.1. طراحی کنترلر شبکه عصبی

5.2. طراحی کنترلر منطق فازی

6. نتایج شبیه سازی کنترلرهای منطق فازی و شبکه های عصبی

6.1. تفسیر نتایج

7. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

In the area of wind power generation systems, where the wind speed varies considerably, VSG (variable speed generation) is more interesting than fixed speed systems [1,2]. In these systems, a MPPT (maximum power point tracking) adjusts a system quantity to maximize turbine power output [3,4]. The generator that operates at variable speeds is extremely attractive. So to exploit these advantages in wind power generation area, new control strategies should be designed, by taking into account all the parts of the system such as the grid, the structure complexity of the DFIG (doubly fed induction generator) with respect to the quality of the energy to be generated. In the absence of suitable control of the produced active and reactive powers many problems may appear when the generator is connected to the grid, such as, low power factor and harmonic pollution [4,5]. Several designs and arrangements have been investigated by using predictive functional and internal mode controllers, where satisfactory results in power response compared with those of the traditional methods, using a conventional PI (Proportional Integral) controller. However, these new methods are hard to implement, due to their complicated structures [6,7].

1. مقدمه
در حوزه سیستم های تولید توان بادی که در آن ها سرعت باد به شدت تغییر می کند، VSG (ژنراتور با دور متغیر) نسبت به سیستم های دارای دور ثابت جالب توجه تر می باشد. در این سیستم ها، MPPT (ردیابی نقطه ماکزیمم توان) موظف است کمیت های یک سیستم را طوری تنظیم نماید که خروجی توان توربین به حداکثر مقدار خود برسد. ژنراتوری که دارای دور متغیر می باشد به شدت مورد توجه قرار دارد. بنابراین به منظور بهره برداری از این مزایا در حوزه تولید توان بادی، باید با در نظر گرفتن تمام بخش های سیستم همچون شبکه و پیچیدگی ساختار DFIG (ژنراتور القایی دو تحریکه) در ارتباط با کیفیت انرژی تولیدی، استراتژی های جدیدی برای کنترل طراحی گردد. در صورتی که چنین کنترل مناسبی برای توان های اکتیو و راکتیو تولید شده وجود نداشته باشد امکان دارد با اتصال ژنراتور به شبکه مشکلاتی نظیر ضریب توان پایین و آلودگی هارمونیک ایجاد شود. با استفاده از کنترلرهای عملی و داخلی پیشگو، طرح ها و آرایش های متعددی مورد بررسی قرار گرفتند که در مقایسه با روش های سنتی کنترل PI (تناسبی انتگرالی) متداول نتایج خوبی در پاسخگویی توان ارائه دادند. اما به دلیل پیچیدگی ساختار این روش های جدید، پیاده سازی آن ها دشوار است.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید