مقاله ترجمه شده درباره رزونانس های غیرخطی در ارتعاشات اجباری صفحات


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

رزونانس های غیرخطی در ارتعاشات اجباری صفحات. بخش 2: پاسخ نامتقارن صفحات گرد


عنوان انگلیسی مقاله:

Non-linear resonances in the forced responses of plates, part II: Asymmetric responses of circular plates


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی مکانیک


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

طراحی جامدات، طراحی کاربردی و دینامیک و ارتعاشات


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1) مقدمه

2) فرمولاسیون مسئله

3) روش حل

4) حالت نبود رزونانس داخلی

5) تاثیرات یک رزونانس داخلی

5-1) حالتی که λ فاصله زیادی با همه ωkl ها دارد

5-2) حالتی که λ (برای kl≠CD,NM,PQ,KL) نزدیک به ωkl باشد

5-3) حالتی که λ نزدیک به ωCD است

5-4) حالتی که λ نزدیک به ωKL است

6)جمع بندی


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. INTRODUCTION

It is well known that the large amplitude oscillations of a circular plate can include a traveling wave component [l]. The governing equations are the dynamic analogue of the von Karman equations, which take into account the stretching of the mid-plane. Tobias and Arnold [l], Williams and Tobias [2] and Williams [3] studied the vibrations of so called imperfect disks which exhibit the phenomenon of preferential modes: that is, corresponding to each asymmetric mode of a perfect disk there are two modes having slightly differing frequencies in the imperfect disk. The existence of the traveling wave component in the response was attributed (and confirmed by experiments) to the non-linear coupling between preferential modes. Efstathiades [4] used the Galerkin procedure to analyze the large deflection vibrations of imperfect circular disks. Non-linear vibrations of spinning membrane disks were studied by Advani and Bulkeley [5] and Bulkeley [6] who noted the possibility of traveling waves in the response.

1) مقدمه
این که نوسانات با دامنه بالای یک ورق گرد می‌تواند دارای یک مولفه موج گذرا باشد [1] یک پدیدۀ شناخته شده است. معادلات حاکم، فرم دینامیکی معادلات ون کارمن است که در آن، کشش صفحه میانی به حساب می‌آید. تابایاس و آرنولد [1]، ویلیامز و تابایاس [2] و ویلیامز [3] ارتعاشات دیسک‌های معیوب را بررسی کردند که در این دیسک‌ها، پدیده مودهای ترجیحی (preferential modes) مشاهده شد. یعنی به ازای هر مود غیرمتقارن یک دیسک بدون عیب، دو مود وجود دارد که این مودها دارای فرکانس‌هایی با تفاوت اندکی از دیسک معیوب هستند. بر اساس آزمایشات تجربی، وجود مولفه موج گذرا در پاسخ، نشان‌دهندۀ کوپلینگ غیرخطی بین مودهای ترجیحی است. افساتایدیز [4] از روش گلرکین برای آنالیز ارتعاشات با دامنه بزرگ دیسک‌های گرد معیوب استفاده کرده است. ارتعاشات غیرخطی دیسک‌های غشایی دوار توسط ادوانی و بالکلی [5] که به امکان وجود امواج گذرا در پاسخ پی برده بودند، مطالعه شده است.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید