مقاله ترجمه شده درباره بررسی غیر تخریبی مواد افزودنی مصنوعی بر اساس معیارهای پراش التراسونیک – سال 2018


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

بررسی غیر تخریبی مواد افزودنی مصنوعی بر اساس معیارهای پراش التراسونیک


عنوان انگلیسی مقاله:

Nondestructive testing of additively manufactured material based on ultrasonic scattering measurement


کلمات کلیدی مقاله:

آزمون التراسونی، ذوب لیزر انتخابی، اندازه گیری پراش التراسونی، صدای ساختاری، مقدار آماره های آستانه


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی مواد، جوشکاری و مهندسی مکانیک


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مهندسی مواد و متالوژی، صنایع فلزی، ساخت و تولید


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. روش

3. آزمایش ها

3.1 آماده سازی

3.2. معیارهای التراسونیک

3.3. تحلیل و بحث

4. خلاصه


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Additively manufactured (AM) parts can be produced by selective laser melting (SLM) process with mechanical properties comparable to those of conventional cast parts [1]. However, the macroscopic flaws (e.g. isolated pores, cracks, and lacks of fusion) can destroy the mechanical properties of SLM additively manufactured metallic material [2]. To comply with the high safety standards, quality assurance is pursued using ultrasonic inspection. Rieder et al. [1] and Lévesque et al. [3] have presented online inspection methods for AM materials using contact transducer underneath the build-platform and non-contact laser ultrasonics, respectively. The offline inspection methods are also developed with phased array [1] and conventional C-scan approach [2]. However, the ultrasonic inspection for AM materials is still a challenge because flaws will go undetected when the reflected echoes from the flaws are hidden by undesirable structural noise in ultrasonic waveforms.

1. مقدمه
بخش های اضافی تولیدشده (AM) می توانند از طریق فرایند ذوب انتخابی با پرتو لیزر (SLM) تولید شوند که خصوصیات مکانیکی نامطلوب قابل‌توجهی نسبت به قطعات ریخته گری معمولی دارند (1). بااین‌وجود، شکاف های ماکروسکوپی (مانند حفرات مجزا، شکاف ها و نبود اتصال) می توانند خصوصیات مکانیکی مواد فلزی زائد ساخته‌شده SLM را تخریب کند (2). بر اساس استانداردهای بالای امنیتی، تضمین کیفیت با استفاده از بازرسی اولتراسونیک ادامه می یابد. Rieder و همکاران، (1) و Lévesque و همکاران (3) روش های بازرسی آنلاینی را برای مواد AM به ترتیب با استفاده از مبدل تماسی زیر بستر ساخته‌شده و لیزر غیر تماسی التراسونیک ارائه دادند. روش های بازرسی آفلاین نیز از طریق آرایش فازی (1) و روشC-scan رایج توسعه‌یافته‌اند (2). بااین‌وجود، بازرسی اولتراسونی مواد AM هنوز به‌عنوان یک چالش مطرح است چون وقتی پژواک از شکاف انعکاس می یابد درزها آشکار نمی شوند و توسط صداهای ساختاری نامطلوب در شکل موج اولتراسونیک مخفی می مانند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید