مقاله ترجمه شده درباره تجزیه و تحلیل عددی آسیب ساختاری در کلیسای صومعه پوبلت – سال 2015


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

تجزیه و تحلیل عددی آسیب ساختاری در کلیسای صومعه پوبلت


عنوان انگلیسی مقاله:

Numerical analysis of structural damage in the church of the Poblet Monastery


کلمات کلیدی مقاله:

مکانیک آسیب پیوسته، زمين لرزه، استاتیک گرافیک، مدل تغییر شکل FE، شهرک های خاکی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

معماری


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت پروژه و ساخت، معماری منظر


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

خلاصه

1.معرفی

2. کلیسای صومعه پوبت

2.1 توضیح ساختار

2.2 نقشه های تاریخی

2. 3 آسیب و تغییر شکل ها حال حاضر

3.استراژی آنالیز سازه

3. 1 مدل هندسی

3. 2 مدل اصلی

3. 3 وِیژگی های مواد

4. نتایج انالیز سازه

4. 1 تجزیه و تحلیل تحت وزن خود (مدل اصلی)

4. 2 تجزیه و تحلیل تحت وزن خود با خواص مکانیکی کم برای نگهداری طاق های جانبی

4. 3تاثیر نشت های مختلف

4. 4 تاثیر زلزله های گذشته

4. 5 اثر تخریب راهرو جنوبی

4. 6 تجزیه و تحلیل پارامتری بر خواص مواد

5. مقایسه استاتیک گرافیکی و FEM

6. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

The analysis of the built cultural heritage constitutes a challenging field of study. Common uncertainties regarding the material properties, the complex interaction among structural elements and the lack of historical documentation hamper the identification of the causes of damage and the evaluation of safety. Additionally, structural intervention during the inspection and restoration phases is constrained by the tangible, spiritual and cultural values of architectural heritage. Due to these particularities, international guidelines oriented to the study of heritage buildings [1–3] propose the integration of different approaches including historical survey, inspection, monitoring and structural analysis.

معرفی:
تجزیه و تحلیل میراث فرهنگی ساخته شده به عنوان یک زمینه چالش برای مطالعه است. عدم اطمینان متداول در مورد خواص مواد، تعامل پیچیده بین عناصر ساختاری و فقدان اسناد تاریخی، شناسایی علل آسیب و ارزیابی ایمنی را مختل می کند. علاوه بر این، مداخلات ساختاری در مراحل بازدید و بازرسی ، با ارزش های ملموس، معنوی و فرهنگی میراث معماری محدود می شود.با توجه به این ویژگی ها، دستورالعمل های بین المللی برای مطالعه ساختمان های میراثی [1-3]، یکپارچه سازی رویکردهای مختلف از جمله بررسی تاریخی، بازرسی، نظارت و تجزیه و تحلیل ساختاری را پیشنهاد می کنند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید