مقاله ترجمه شده درباره مدلسازی عددی پدیده ضربه قوچ با استفاده از یک مدل اندرکنش سیال – سال 2011


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

مدلسازی عددی پدیده ضربه قوچ با استفاده از یک مدل اندرکنش سیال – سازه


عنوان انگلیسی مقاله:

Numerical modeling of phenomena of waterhammer using a model of fluid–structure interaction


کلمات کلیدی مقاله:

مکانیک سیالات محاسباتی، هیدرولیک، ساختار سیال، روش های مشخصه، عناصر محدود


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی مکانیک و مهندسی عمران


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مکانیک سیالات، مهندسی هیدرولیک، آب و سازه های هیدرولیکی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1.مقدمه

2.معادلات پایه و فرضیات در نظر گرفته شده

1.2. معادلات سیال

2.2. معادلات دینامیکی دیواره ی لوله

3. شرایط مرزی و اولیه

4. حل عددی

5. کاربرد روش ارائه شده و نتایج

1.5. مدل کلاسیک

2.5. مدل اندرکنش سازه – سیال

6. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

We present a numerical code for fluid–structure interactions to solve the problem of waterhammer in pipes with thin walls. The pipe is modeled by planar beams theory of Bernoulli–Euler in longitudinal and transverse vibrations. This code is the coupling of the finite element method combined with the Newmark algorithm for movement of the pipe wall, and, for the fluid, the method of characteristics. Unlike the classical theory, this code illustrates the side effects of fluid–structure interaction affecting parameters of waterhammer in elastic and viscoelastic pipe

چکیده

در این مقاله ما برای تحلیل مسائل ضربه آبی (قوچ) در لوله های دارای دیواره های ضخیم یک دستورالعمل عددی برای اندرکنش بین سیال و سازه ارائه می نماییم. مدلسازی لوله با استفاده از نظریه ی تیرهای مسطح برنولی-اویلر در ارتعاشات طولی و عرضی انجام گرفت. برای حرکت دیواره ی لوله از روش المان محدود و الگوریتم نیومارک استفاده شده است، و، در مورد سیال، روش مشخصه. بر عکس نظریه کلاسیک، این مدلسازی نشانگر اثرات جنبی اندرکنش سیال – سازه بر پارامترهای ضربه آبی در لوله ی الاستیک و ویسکوالاستیک می باشد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید