مقاله ترجمه شده درباره مدل سازی عددی و تحليل ظرفیت باربری پی های شمعی – سال 2015


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

مدل سازی عددی و تحليل ظرفیت باربری پی های شمعی


عنوان انگلیسی مقاله:

Numerical modelling and bearing capacity analysis of pile foundation


کلمات کلیدی مقاله:

پی شمعی، نشست، مکانیک خاک، ژئوتکنیک عددی، آزمایش بار شمع


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی عمران


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

سازه و خاک و پی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

مطابقت پارامترهای MC و EDP

مدل شمع FEM با آزمون بارگذاری میدانی

بارگذاری شمع

FEA نشست شمع

تجزیه و تحلیل ظرفیت باربری درماسه

برآورد تحلیلی ظرفیت باربری شمع

FEA ظرفیت باربری

نتیجه گیری ها


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction
Piles are commonly used to transfer superstructure load into subsoil and a stiff bearing layer. As it was emphasized by Lambe and Whitman [1], a pile foundation, even in the case of single pile, is statically indeterminate to a very high degree. The proper solution to a given pile foundation problem requires empirical knowledge and the results of pile tests at the actual site.1. Introduction Piles are commonly used to transfer superstructure load into subsoil and a stiff bearing layer. As it was emphasized by Lambe and Whitman [1], a pile foundation, even in the case of single pile, is statically indeterminate to a very high degree. The proper solution to a given pile foundation problem requires empirical knowledge and the results of pile tests at the actual site.

1- مقدمه
از شمع ها معمولا برای انتقال بار سرباره لایه فوقانی به لایه زیرین و یک لایه ی باربر سخت استفاده می شود. همانطور که توسط لامب و ویتمن [1] نیز تأکید شده بود، یک پی شمعی، حتی در مورد شمع های تکی، از نظر ایستایی تا درجه بسیار بالا هم چنان نامعین است. برای پیدا کردن یک راه حل مناسب برای مشکل مربوط به پی شمعی، به دانش تجربی و نتایج آزمایشهای شمع در سایت واقعی نیازمند است.
هدف اصلی این مقاله ارائه یک مدل از سیستم خاك-پی با استفاده از FEM در نرم افزار Abaqus است. برخی از مسائل نظری که ناشی از مدل های سازگار خاک ها هستند نیز مورد استفاده قرار می گیرند. نتایج عددی حاصل از ظرفیت باربری شمع و نشست شمع با نتایج آزمون بار استاتیکی شمع های CFA در طول ساخت طول ساخت Lazienkowska tract flyovers در Warsaw و با توجه به تحلیل ها مهندسی انجام گرفته مطابق با Eurocode 7 و کد استاندارد لهستان مور مقایسه قرار گرفتند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید