مقاله ترجمه شده درباره کنترل پس گام ناظر از مولدهای DFIG برای توربین های بادی با سرعت متغیر – سال 2015


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

کنترل پس گام ناظر از مولدهای DFIG برای توربین های بادی با سرعت متغیر: اجرایی مبتنی بر FPGA


عنوان انگلیسی مقاله:

Observer backstepping control of DFIG-Generators for wind turbines variable-speed: FPGA-based implementation


کلمات کلیدی مقاله:

ژنراتور DFIG، کنترل پس گام، کنترل سازگاری، توربین بادی، MPPT ،FPGA


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی برق و مهندسی انرژی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مهندسی کنترل، انرژی های تجدیدپذیر، مهندسی الکترونیک و مکاترونیک


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

مدل سازی توربین های بادی

استخراج بیشترین توان ( کنترل MPPT)

سیستم مدل DFIG

کنترل کننده ی پس گام اعمال شده بر روی ژنراتور DFIG

سرعت کنترل کننده ی پس گام

شار کنترل کننده ی پس گام

تخمین و مشاهده ی پارامتر های DFIG

اجرای مبتنی بر FPGA بر روی سیستم های کنترل پس گام مقاوم

توسعه ی اجرایی

روند های شبیه سازی

شبیه سازی ها و نتایج

عملکرد DIFG

عملکرد توربین بادزی

مقایسه ها و مباحث

جمع بندی


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Today, wind energy has become a viable solution for the production of energy, in addition to other renewable energy sources. While the majority of wind turbines are fixed speed, the number of variable speed wind turbines is increasing [1]. The Doubly-Fed Asynchronous Generator (DFIG) with Backstepping control is a machine that has excellent performance and is commonly used in the wind turbine industry [2,3]. There are many reasons for using the Doubly-Fed Asynchronous Generator (DFIG) for wind turbine a variable speed, such as reducing efforts on mechanical parts, noise reduction and the possibility of control of active power and reactive. The wind system using DFIG generator and a “back-to-back” converter that connects the rotor of the generator and the network has many advantages. One advantage of this structure is that the power converters used are dimensioned to pass a fraction of the total system power [5,6]. This allows reducing losses in the power electronics components. The performances and power generation depends not only on the DFIG generator, but also the manner in which the two parts of “back-to-back” converter are controlled.

1. مقدمه
امروزه، انرژی بادی، همراه با دیگر منابع انرژی تجدید پذیر، یکی از راه حل های ممکن برای تولید انرژی میباشد. در حالی که اکثریت توربین های بادی با سرعت ثابت کار میکنند، تعداد توربین هایی که با سرعت متغیر کار میکنند در حال افزایش میباشد. مولد های آسنکرون با تغذیه ی دوگانه(DFIG) با کنترل پس گام ماشینی است که عملکرد بسیار خوبی دارد و به صورت رایج در صنعت توربین های بادی مورد استفاده قرار میگیرد. دلایل زیادی برای استفاده از مولد های آسنکرون با تغذیه ی دوگانه (DFIG)برای توربین های بادی با سرعت متغیر وجود دارد، از جمله کاهش تلاش بر روی قسمت های مکانیکی، کاهش نویز و امکان کنترل توان فعال و واکنشی، میباشد.
سیستم های بادی که از مولد های DFIG و مبدل های “پشت به پشت” استفاده میکند که روتور مولد و شبکه را به هم متصل میکند، دارای فواید بسیار زیادی هستند. یکی از فواید این ساختار این است که مبدل های توان مورد استفاده به گونه ای ابعاد بندی شده اند که میتوانند کسری از توان سیستم کلی را منتقل کنند. این موضوع موجب کاهش هدر رفت توان در اجزای الکترونیکی میشود. عملکرد و تولید توان نه تنها مبتنی بر مولد DFIG، بلکه مبتنی بر حالتی است که دو بخش از مولد ” پشت به پشت” کنترل میشوند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید