مقاله ترجمه شده درباره ارتباط بین مالکیت نهادی استراتژیک و کیفیت درآمد ها – سال 2017


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

ارتباط بین مالکیت نهادی استراتژیک و کیفیت درآمد ها: آیا قدرت حمایت از سرمایه گذار حائز اهمیت است؟


عنوان انگلیسی مقاله:

On the association between strategic institutional ownership and earnings quality: Does investor protection strength matter?


کلمات کلیدی مقاله:

کیفیت درآمد ها، مالکیت نهادی استراتژيک، حمایت سرمایه گذار، نظارت


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت، حسابداری و علوم اقتصادی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت مالی، مدیریت بازرگانی، بازرگانی بین الملل، مدیریت کسب و کار، اقتصاد مالی، حسابداری مالی و توسعه اقتصادی و برنامه ریزی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. پیشینه پژوهش و ارائه فرضیات

2.1 مالکیت نهادی و کیفیت حسابرسی

2.2 محیط قانونی و کیفیت درآمد ها

3. داده ها و روش شناسی

3.1 منابع داده ای

3.2 سنجش کیفیت درآمد ها

3.3 مدل رگرسیون

4. نتایج تجربی و بحث

4.1 خصوصیات نمونه

4.2 نتایج رگرسیون چند متغیره

4.3 آزمون های استواری

4.4 تحلیل اضافی

5. نتیجه گیری

پیوست


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction
The aim of this study is to examine: (i) whether strategic institutional ownership is positively associated with earnings quality at the international level and (ii) whether this relationship varies with the strength of investor protection at the country level. Our motivation stems from two strands of literature. First, several studies show that institutional investors, in particular dedicated ones, are beneficial for U.S. firms. For instance, institutional ownership is positively associated with firm financial strength (Chung et al., 2015), earnings quality (Rajgopal et al., 2002), pay performance sensitivity (Hartzell and Starks, 2003); and dividend payment (Crane et al., 2016). Further, it is negatively associated with real-activities based earnings management (Bushee, 1998; Roychowdhury, 2006; Zang, 2012) and total executive compensation (Hartzell and Starks, 2003). Although there is extensive evidence showing that institutional investors, in particular dedicated ones, play a monitoring role in the U.S. context, empirical research seldom examines whether such roles exist elsewhere, due in part to data availability

1. مقدمه
هدف این تحقیق، ارزیابی (1) وجود ارتباط مثبت بین مالکیت نهادی استراتژیک با کیفیت درآمد ها در سطح بین المللی و (2) تغییر این رابطه با قدرت حمایت سرمایه گذار در سطح کشور است.
انگیزه جهت انجام این تحقیق ناشی از دو دسته از مراجع است. در طی دسته اول، مطالعات متعدد نشان می دهند که سرمایه گذاران نهادی به ویژه به ویژه سرمایه گذاران اختصاص داده شده، از شرکت های آمریکایی منتفع می شوند. به طور مثال، مالکیت نهادی دارای ارتباط مثبت با قدرت مالی شرکت (چانگ و همکاران 2015)، کیفیت درآمد ها (راجوپال و همکاران 2002)، حساسیت عملکرد پرداخت (هارتزل و استراکس 2003) و پرداخت تقسیم شده است (کرین و همکاران 2016). علاوه براین، این شاخص دارای ارتباط منفی با مدیریت درآمد ها مبتنی بر فعالیت های واقعی (باشی 1998؛ روچودهاری 2006؛ زنگ 2012) و پاداش مدیران به طور کلی (هارتزل و استراکس 2003) است. هر چند که شواهد گسترده ای وجود دارند که نشان می دهند سرمایه گذاران نهادی به ویژه سرمایه گذاران اختصاصی، نقش نظارتی را در شرکت های آمریکایی ایفا می کنند، تحقیقات تجربی به تدریج به ارزیابی وجود این نقش ها در بخش های دیگر به دلیل دسترسی به اطلاعات پرداخته اند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید