مقاله ترجمه شده درباره یادگیری سازمانی در یک دانشکده پرستاری – سال 2018


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

یادگیری سازمانی در یک دانشکده پرستاری: یک سابقه یادگیری


عنوان انگلیسی مقاله:

Organizational Learning in a College of Nursing: A Learning History


کلمات کلیدی مقاله:

یادگیری سازمانی، آموزش، پرستاری، محیط یادگیری، بهبود کیفیت، رهبری، مشورت، خصوصیت، دانشجویان، پرستاری


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت و پزشکی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت دانش و پرستاری


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

روش شناسی

محل اجرا

نمونه

جمع آوری داده ها

تحلیل داده ها

یافته ها

توسعه تاریخی

دیدگاه یکپارچه کننده

موضوعات پدید آمده

بحث

ایجاد یک فرهنگ یادگیری

رفتارها موجب یادگیری می شوند

توصیه ها

محدودیت ها و آینده پژوهش

نتیجه گیری

نکات برجسته پژوهش


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Organizational learning is a highly context-dependent process through which organizations progress toward achieving their desired outcomes. Examples of desired outcomes for a college of nursing (CON) include student achievements, faculty publications, and leadership in the profession. Organizational learning has been studied in a variety of business and industrial settings (Amidon, 2008), hospital units (Lyman, Ethington, King, Jacobs, & Lundeen, 2017; Lyman, Shaw, & Moore, in press), and higher education (Kuzmicz, 2015; Lawler & Sillitoe, 2013; Örtenblad & Koris, 2014). However, extensive searching in major databases (CINAHL, MEDLINE, Business Source Premier, Academic Search Premier, ERIC, and PsycINFO) revealed no research on organizational learning in CONs. A primary purpose of this study was to discover new insights related to organizational learning in a CON that may guide nursing faculty and administrators as they strive to improve outcomes in their own colleges.

یادگیری سازمانی فرآیندی بسیار وابسته به متن است که از طریق آن سازمان ها به نتایج مطلوب خود دست می یابند. نمونه هایی از نتایج مطلوب یک دانشکده ی پرستاری شامل موفقیت های دانشجویان، نشریات اساتید، و رهبری حرفه ای است. یادگیری سازمانی در زمینه های مختلف تجاری و صنعتی (Amidon, 2008)، واحدهای بیمارستانی (Lyman, Ethington, King, Jacobs, & Lundeen, 2017;Lyman, Shaw, & Moore, in press)، و آموزش عالی (Kuzmicz, 2015; Lawler & Sillitoe, 2013; Örtenblad & Koris, 2014) مورد مطالعه قرار گرفته است. اگرچه، جست و جوی گسترده در پایگاه های داده ی اصلی (CINAHL, MEDLINE, Business Source Premier, Academic Search Premier, ERIC, and PsycINFO) هیچ گونه پژوهشی بر روی یادگیری سازمانی در دانشکده های پرستاری را نشان نداد. یک هدف عمده ی این مطالعه، کشف دیدگاه های جدید مربوط به یادگیری سازمانی در یک دانشکده ی پرستاری بود که می تواند اساتید و مدیران پرستاری را هنگام تلاش برای بهبود نتایج در دانشکده های خود راهنمایی کند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید