مقاله ترجمه شده درباره برون سپاری و اختلاف دستمزد ماهر-غیر ماهر – سال 2013


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

برون سپاری و اختلاف دستمزد ماهر-غیر ماهر


عنوان انگلیسی مقاله:

Outsourcing and the skilled–unskilled wage gap


کلمات کلیدی مقاله:

شکاف دستمزد ماهر و غیر ماهر، برون سپاری، انواع محصولات، رقابت انحصاری، اقتصاد مقیاس


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

علوم اقتصادی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

اقتصاد پولی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

خلاصه

1. مقدمه

. 2 برون سپاری در یک مدل تعادل یا توازن عمومی ساده

3. تاثیر برون سپاری بر شکاف دستمزد

4. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

A number of studies have attempted to identify the determinants of the skilled–unskilled wage gap. However, most existing studies focus on the role of trade liberalisation and skill-biased technological progress.1 This paper considers the link between international outsourcing and the skilled–unskilled wage gap. Improvements in communications technology and an increase in competitive pressures arising from globalisation have resulted in a greater use of international outsourcing. Ethier (2005) showed that, in the presence of outsourcing, globalisation can lead to an increase in the skilled–unskilled wage gap. However, Ethier focused on outsourcing of unskilled labour tasks. While comparing foreign direct investment with international outsourcing, Stähler (2007) argues that outsourcing, which is often viewed as a cost-saving strategy, also involves training of workers located in foreign locations. Using manufacturing sector data from the UK over the period 1993–1998, Hijzen (2007) examined the link between international outsourcing and wage inequality.

مقدمه
تحقیقاتی اقدام به شناسایی عوامل شکاف دستمزد ماهر- غیر ماهرنموده اند. با این حال، بسیاری ازتحقیقات موجود بر نقش آزاد سازی تجاری و پروسه مهارت محورتوجه و تمرکز می کنند. این مقاله ارتباط بین برون سپاری بین المللی و شکاف دستمزد ماهر- غیر ماهررا بررسی می کند. رشد فن آوری ارتباطات و افزایش فشارهای رقابتی ناشی از جهانی شدن به استفاده بیشتر از برون سپاری بین المللی منتج می شود. Ethier (2005) نشان داد که با وجود برون سپاری، جهانی شدن می تواند به افزایش شکاف دستمزد ماهر -غیر ماهر منجر شود. با این وجود، Ethier به برون سپاری وظایف نیروی کار غیر ماهر تمرکز می کرد. در حالی که با مقایسه سرمایه گذاری مستقیم خارجی با برون سپاری بین المللی،Stähler (2007) استدلال می کند که برون سپاری که اغلب به عنوان یک استراتژی صرفه جویی در هزینه، دیده می شود، شامل آموزش کارگران واقع در مکان های خارجی نیز می باشد. با استفاده از داده های بخش تولید درانگلستان در طول سالهای 1993-1998، Hijzen (2007) ارتباط بین برون سپاری بین المللی و نابرابری دستمزد را مورد بررسی قرارداد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید