تغییر الگوی برنامه ریزی افزایش ذخیره آب از طریق شبکه های تکمیل یافته، قیمت گذاری کمیابی و آب انطباقی کارخانه: یک روش دینامیک سیستم


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

تغییر الگوی برنامه ریزی افزایش ذخیره آب از طریق شبکه های تکمیل یافته، قیمت گذاری کمیابی و آب انطباقی کارخانه: یک روش دینامیک سیستم


عنوان انگلیسی مقاله:

Paradigm shift to enhanced water supply planning through augmented grids, scarcity pricing and adaptive factory water: A system dynamics approach


کلمات کلیدی مقاله:

امنیت آب، پیش بینی، نمک زدایی، کمبود قیمت گذاری، قیمت گذاری خشکسالی موقت، مدل سازی دینامیک سیستم


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی عمران و مهندسی آب


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت منابع آب


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مفهوم سیستم اجتماعی- زیست محیطی

2. روش نمایش تغییر سیستمی

2.1. مروری بر تکنیک های مدلسازی

2.2. درک و تدبیر عدم قطعیت ها

2.3. تغییر ذخیره و تقاضا برای آب آشامیدنی در منطقه مورد مطالعه

2.4. مقابله با تغییر سیستماتیک : قیمت گذاری موقتی زمان خشکسالی

2.5. بهره برداری از منابع و زیر ساخت

2.6. مدلسازی موثر سیستم اجتماعی زیست محیطی

3. سناریوهای اکتشافی و توسعه مدل سیستم ها

3.1. زیر مدل ذخیره

3.2. زیر مدل تقاضا

3.3. زیر مدل مدیریت دارایی

سناریوها

4.نتایج سناریوهای مدلسازی

4.1.پیش بینی ها برای تقاضا و عرضه آب

4.2.شبیه سازی سیستم در کنترل اصلاح شده

4.3.پتانسیل ادغام PRO در سیستم

5.بحث

5.1.تنوع ذخیره آب مستقل از بارش سنتی

5.2.رابطه آب و هوا – انرژی – آب : به حداکثر رساندن کاهش آب و هوا

5.3.قیمت گذاری بر اساس دسترسی و سودها

5.4.ناوبری واکنش سیستم اجتماعی

6.تحقیق آینده

نتیجه گیری ها


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

2. Approach to representing systemic change

Previous water resource system models have typically been supply-side oriented. This research sought to integrate demand, supply and asset management processes, to create a more holistic representation of the coupled socio-environmental system, as illustrated in Fig. 1 and discussed below. For the purposes of this paper, asset management encapsulates both the financial interactions influencing the management of water infrastructure, and the operating procedures that determine the utilisation of this infrastructure. Rather than solely relying on academic input for system model conceptualisation and development, a range of stakeholders including consultants, government officers and community representatives were involved in the process. They were also consulted to determine the best way to display the various outputs of the model to both water industry professionals and laypersons.

2. روش نمایش تغییر سیستمی
مدلهای قبلی سیستم منابع آب معمولا ذخیره محور بودند. این تحقیق به دنبال ادغام فرآیندهای مدیریت دارایی ، تقاضا و ذخیره برای نمایش کلی تری از سیستم مرکب اجتماعی-زیست محیطی ، به صورتیکه در تصویر 1 نشان داده شده است ، می باشد. به منظور دستیابی به اهداف این تحقیق ، مدیریت دارایی تعاملات مالی موثر بر مدیریت زیر ساخت آب و فرآیندهای اجرایی تعیین کننده استفاده از این زیر ساخت را با هم در نظر می گیرد. به جای تکیه صرف بر افراد آکادمیک برای توسعه و مفهوم سازی مدل ، از سهامدارنی شامل مشاوران ، ماموران دولتی و نماینده های جامعه در این فرآیند مشارکت داشتند. مشاوره هایی نیز به متخصصان صنعت و غیر متخصصان برای تعیین بهترین روش نمایش خروجی های متعدد مدل داده شد.


دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید