مقاله ترجمه شده درباره آنالیز عملکرد سیستم ارتباطات ماهواره ای پهن باند بر مبنای OFDM/TDM – سال 2013


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

آنالیز عملکرد سیستم ارتباطات ماهواره ای پهن باند بر مبنای OFDM/TDM


عنوان انگلیسی مقاله:

Performance analysis of broadband satellite communication system based on OFDM/TDM


کلمات کلیدی مقاله:

TDM/ OFDM، سیستم ارتباطات ماهواره ای پهن باند، PAPR، تخمین کانال


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی برق


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

برق مخابرات، شبکه های مخابراتی و مخابرات سیستم


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1.مقدمه

2 سیستم TDM / OFDM

2.1 مدل سیستم TDM / OFDM

2.2 PAPR در OFDM/TDM

3. الگوریتم تخمین کانال برای OFDM/TDM

4.نتایج شبیه سازی

5 نتیجه گیری ها


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

Orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) is attracting more attention for its capability of high speed transmission. However, the OFDM possesses an obvious shortage in its high ratio of the peak power to the average power (PAPR), which has become the main issue holding it back to be applied to the broadband satellite communication system. OFDM combined with time division multiplexing (TDM), dividing the subcarriers of OFDM into some blocks in time tune, can decrease the high PAPR of OFDM. Meanwhile, the advantages of OFDM can be preserved. In this paper, OFDM/TDM is applied to the broadband satellite communication system. This paper theoretically analyses OFDM/TDM system model as well as its restraining effect on PAPR, and proposes frequency domain multiplexing-pilot (FDM-Pilot) channel estimation algorithm. Simulation results show OFDM/TDM in broadband satellite communication system has approving performance and decreased the PAPR.

چکیده

فرآيند تخصيص يک کانال به چندين کاربر مختلف متعامد (OFDM) توجه بیشتری را برای قابلیت ارسال سرعت بالا جذب میکند. در عین حال، OFDM دارای یک کمبود مشهود در نسبت بالای حداکثر توان فرستنده ی خود به توان متوسط (PARR) است، که به مساله ی اصلی تبدیل شده است که مانع بکار بردن آن برای سیستم ارتباطات ماهواره ای پهن باند شده است. OFDM در ترکیب با تسهیم زمانی (TDM)، تقسیم زیر حاملهای OFDM به برخی بلوک ها در تغییر فرکانس زمانی، میتواند PAPR بالا در OFDM را کاهش دهد. در ضمن، مزایای OFDM میتواند حفظ شود. در این مقاله TDM /OFDM برای سیستم ارتباطات ماهواره ای پهن باند بکار میرود. این مقاله به لحاظ نظری، مدل سیستم TDM /OFDM هم چنین اثر مهار کننده ی آن بر PAPR را تحلیل میکند و الگوریتم تخمین کانال پیلوت- تسهیم قلمروی فرکانس (Pilot- FDM) را ارائه میدهد. نتایج شبیه سازی، TDM/ OFDM را در سیستم ارتباطات ماهواره ای پهن باند نشان میدهد که عملکرد را تایید میکند و PAPR را کاهش داده است.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید