مقاله ترجمه شده درباره موقعیت یابی وسایل هدایت شونده اتوماتیک در یک طرح حلقه


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

موقعیت یابی وسایل هدایت شونده اتوماتیک در یک طرح حلقه


عنوان انگلیسی مقاله:

Positioning automated guided vehicles in a loop layout


کلمات کلیدی مقاله:

موقعیت، حمل و نقل، وسایل هدایت شونده اتوماتیک، طرح حلقه، برنامه نویسی پویا


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی برق


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

هوش ماشین و رباتیک


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. بیان مسئله، نمادها و فرضیات

3. سیستم جریان یک سویه

3.1. مقدمات

3.2. به حداقل رساندن تابع منظم دلخواه

3.3. به حداقل رساندن حداکثر زمان واکنش

4. سیستم جریان دوسویه

4.1. موارد مقدماتی

4.2. یک مورد حل شدنی

4.2.1 سرعت حرکت ثابت

5. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

We address the problem of determining the home positions for m automated guided vehicles (AGVs) in a loop layout where n pickup points are positioned along the circumference m < n†. A home position is the location where idle AGVs are held until they are assigned to the next transportation task. The home positions need to be selected so as to minimize an objective function of the response times, where the response time for a pickup point is de®ned as the travel time to the pickup point from the nearest home location. For the unidirectional ¯ow system, where all AGVs can move in one direction only, we ®rst point out that the problem of minimizing an arbitrary regular cost function can quite straightforwardly be solved in O n2† time if m ˆ 1 and in O mnm† time if m P 2, which is polynomial for a ®xed number m of AGVs. For m P3, we can do better, however: we derive a generic O mn3† time and O mn† space dynamic programming algorithm for minimizing any regular function of the response times. For minimizing maximum response time a further gain in eciency is possible: this problem can be solved in O n2† time if m ˆ 2 and O n2 log n† time if m P3. Our results improve on earlier published work, where it was suggested that problems with m P 2 are NP-hard. For the bidirectional ¯ow system, where the AGVs can move in both directions, the problem of determining the home locations is inherently much more dicult. Important objective functions like average response time and maximum response time can nonetheless still be minimized by the same types of algorithms and in the same amount of time as their unidirectional counterparts, once restrictive conditions apply such that the case m ˆ 1 can be solved in polynomial time. One such restrictive condition is that each AGV travels at constant speed. Ó 2000 Elsevier Science B.V. All rights reserved.

چکیده

ما مسئله تعیین موقعیت خانه را برای m وسایل هدایت شونده اتوماتیک (AGV) در طرح حلقه مورد بررسی قرار دادیم که n نقطه برداشت در راستای محیط (m<n) قرار دارد. یک موقعیت خانه، موقعیتی است که AGV بیکار نگاه داشته می شوند تا زمانی که به وظیفه حمل و نقل بعدی اختصاص داده شوند. موقعیت های خانه باید انتخاب شوند تا اینکه تابع هدف زمان های واکنش را به حداقل رسانند که زمان واکنش برای نقطه ی برداشت به عنوان فاصله حرکت به نقطه برداشت از نزدیک ترین موقیعت خانه است.

برای سیستم جریان یک سویه، که همه AGV ها می توانند تنها در یک مسیر حرکت کنند، ابتدا نشان دادیم که مسئله به حداقل رساندن تابع هزینه منظم دلخواه می تواند مستقیما در زمان اگر m=1 و در زمان اگر حل شود که برای عدد ثابت m از AGV چندجمله ای است. برای می توانیم بهتر عمل کنیم، با این وجود: یک الگوریتم برنامه نویسی پویای زمان و مکان شکل می دهیم تا هر تابع منظم زمان واکنش را به حداقل رساند. برای به حداقل رساندن زمان واکنش یک کارایی دیگر امکان پذیر است: این مسئله می تواند در زمان اگر m=2 و در زمان اگر حل شود. نتایج مان کارهای منتشر شده ی پیشین را بهبود می بخشد که پیشنهاد می کردند که مسائل با NP سخت هستند.

برای سیستم جریان دوطرفه که AGV می تواند در هر دو مسیر حرکت کند، مسئله تعیین موقعیت خانه ذاتا بسیار دشوار است. توابع هدف مهم مانند میانگین زمان واکنش و حداکثر زمان واکنش می تواند با یک نوع الگوریتم و یک میزان زمان برای همتایان یک سویه خود کاهش یابد، زمانی که موقعیت های محدود به کار رود طوریکه m=1 بتواند در زمان چندجمله ای حل شود. یکی از چنین موقعیت های محدود این است که هر AGV با سرعت ثابت حرکت کند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید