مقاله ترجمه شده درباره پیشگیری از عفونت های جریان خون ناشی از کاتتر وریدی – سال 2016


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

پیشگیری از عفونت های جریان خون ناشی از کاتتر وریدی


عنوان انگلیسی مقاله:

Prevention of Vascular Catheter-Related Bloodstream Infections


کلمات کلیدی مقاله:

عفونت جریان خون، کاتتر داخل وریدی (عروقی)، پیشگیری، باکتریمی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

پزشکی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

خون و آنکولوژی، خون شناسی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

نکات کلیدی

مقدمه و اهمیت بالینی

تعاریف و نظارت

پاتوژنز

پیشگیری از عفونت ناشی از کاتتر وریدی

مداخلات مبتنی بر عملکرد بالینی

اقدامات احتیاطی قبل از جایگذاری

نوآوری های فناوری

کاتتر های درون وریدی با پوشش ضد میکروبی

پانسمان های آغشته به کلروهکزیدین

محافظ های پورت منفعل

رابط های بدون سوزن آغشته به مواد ضد عفونی کننده

قفل های ضد میکروبی/ ضد عفونی کننده

پماد های آنتی بیوتیک/ آنتی سپتیک( ضد عفونی کننده)

تشیید کاتتر

شیوه هایی که توصیه نمی شوند

سایر انواع کاتتر های عروقی(وریدی)

کاتتر های شریانی

کاتتر های همودیالیز

کاتتر های درون وریدی محیطی


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

DEFINITIONS AND SURVEILLANCE
Unfortunately, the terms “central line–associated bloodstream infection” (CLABSI) and “catheter-related bloodstream infections” (CRBSI) are often used interchangeably. However, they have distinct meanings, with CRBSI being a clinical term that requires specific laboratory testing (catheter tip culture, quantitative blood cultures, or differential time-to-positivity testing from blood obtained from the implicated catheter and peripheral blood) in a patient who is bacteremic/fungemic to establish the source of infection, versus CLABSI, which is a surveillance term that is by design relatively sensitive but not as highly specific. In recent years, great strides have been made in understanding the pathogenesis of CRBSI, as well as the implementation of effective preventive interventions. There is a growing realization that many, if not most, episodes of CRBSI can be prevented. The increasing expectation for prevention and the large additional costs associated with health care–associated infections has captured the attention of governmental agencies and third party payers. Hospitals have come under intense scrutiny and a variety of measures have been implemented to encourage prevention of CRBSI, such as mandatory public reporting and economic penalties. However, the CDC NHSN definition of CLABSI was intended as a surveillance tool to drive performance improvement. The CLABSI definition overestimates the true incidence of infection, lacks specificity, and, despite recent improvements, remains somewhat subjective (in assigning the source of infection).8–10 Further undermining the validity of the surveillance data, most institutions acknowledge use of an adjudication approach in defining CLABSI.11 Clearly, modifications can be made in the surveillance definition to improve specificity and risk-stratify data. A robust data validation program should be in place to ensure accurate reporting and to discourage systematic underreporting. Surveillance systems should be expanded into non–acute care settings (eg, infusion centers, home

تعاریف و نظارت
متاسفانه، اصطلاح” عفونت جریان خون ناشی از خط مرکزی”(CLABSI) و عفونت های جریان خون ناشی از کاتتر(CRBSI) اغلب به طور مترادف و به جای هم استفاده می شوند. با این حال آن ها دارای معانی متمایزی هستند. CRBSI یک اصطلاح بالینی است که نیازمند تست های ویژه آزمایشگاهی ( کشت نوک کاتتر ، کشت خون کمی یا تست اختلاف زمان تا مثبت شدن از خون بدست آمده از کاتتر و خون محیطی) در یک بیمار مبتلا به باکتری خونی/ قارچ خونی برای ایجاد منبع عقونت می باشد در حالی که CLABSI یک اصطلاح نظارتی است که از نظر طراحی، نسبتا حساس است، ولی زیاد تخصصی نمی باشد. در طی سال های اخیر، گام های بزرگی در زمینه درک پاتوژنز CRBSI و نیز پیاده سازی مداخلات پیشگیرانه موثر برداشته شده است. به طور کلی گفته می شود که بسیاری از موارد مربوط به عفونت های جریان خون ناشی از کاتتر را می توان پیشگیری کرد. افزایش توقع در خصوص پیشگیری و هزینه های اضافی هنفگت مرتبط با عفونت های مرتبط با مراقبت های درمانی، توجه سازمان های دولتی و پرداخت کننده های شخص ثالث را جلب کرده است. با این حال، تعریف CDC NHSN از CLABSI به عنوان یک ابزار نظارتی برای بهبود عملکرد در نظر گرفته شده است. تعریف CLABSI، در مورد شیوع واقعی عفونت اغراق کرده است و فاقد ویژگی اختصاصی بوده و علی رغم پیشرفت های اخیر، به عنوان یک تعریف تا حدودی ذهنی باقی مانده است( در تخصیص وتعیین منبع عفونت 8-10). بیشتر موسسات و سازمان ها با تضعیف روایی و اعتبار داده های نظارتی، به استفاده از یک روش قضاوتی در تعریف CLABSI(11) اذعان کرده اند(11). پر واضح است که، تغییراتی را می توان در تعریف نظارتی برای بهبود داده های طبقه بندی خطر و ویژگی انجام داد. یک برنامه قوی برای اعتبار سنجی داده ها برای اطمینان از گزارش دهی صحیح و جلوگیری از گزارش دهی کم تر از مقدار سیستمی مهم است. سیستم های نظارتی بایستی به شرایط درمانی و مراقبت های غیر حاد قابل تعمیم باشد( برای مثال، مراکز تزریق، مراقبت در منزل و مراقبت بلند مدت)(12) و بایستی شامل سایر کاتتر های درون وریدی( کاتتر های سرخرگ، کاتتر های خط مرکزی، و PVIC) باشند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید