مقاله ترجمه شده درباره زمانبندی پروژه تحت شرایط نامعلوم با استفاده از مدلسازی فازی و تکنیک های حل آن – سال 2013


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

زمانبندی پروژه تحت شرایط نامعلوم با استفاده از مدلسازی فازی و تکنیک های حل آن


عنوان انگلیسی مقاله:

Project scheduling under uncertainty using fuzzy modelling and solving techniques


کلمات کلیدی مقاله:

دیدگاه فازی/ احتمالی، ظرفیت کار فازی، زمانبندی پروژه، الگوریتم ژنتیک، SGS موازی، نگهداری هیلیکوپترها


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت پروژه


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1.مقدمه

2. زمانبندی پروژه طبق نامعلومی

2.1 آخرین پیشرفت ها

2.2 مسئله ی زمانبندی نگهداری هیلی کوپتر

3. دیدگاه فازی /احتمالی

3.1 مدلسازی مجموعه فازی

3.2 نظریه احتمال

4. وجود وظیفه فازی و ظرفیت کار فازی

4.1 پیکربندی بدون هم پوشانی

4.2 پیکربندی با هم پوشانی کوچک

5.1 اولویت و وظایف منبع محدود

5.2 قوانین اولویت (تقدم) فازی

5.3 SGS موازی فازی

6. GA برای تسطیح منبع فازی

6.1 توصیف الگوریتم ژنتیک

6.2 تعمیم GA برای تسطیح منبع فازی

7. کاربردبرای نگهداری هیلی کوپتر

8. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

In the real world, projects are subject to numerous uncertainties at different levels of planning. Fuzzy project scheduling is one of the approaches that deal with uncertainties in project scheduling problem. In this paper, we provide a new technique that keeps uncertainty at all steps of the modelling and solving procedure by considering a fuzzy modelling of the workload inspired from the fuzzy/ possibilistic approach. Based on this modelling, two project scheduling techniques, Resource Constrained Scheduling and Resource Leveling, are considered and generalized to handle fuzzy parameters. We refer to these problems as the Fuzzy Resource Constrained Project Scheduling Problem (FRCPSP) and the Fuzzy Resource Leveling Problem (FRLP). A Greedy Algorithm and a Genetic Algorithm are provided to solve FRCPSP and FRLP respectively, and are applied to civil helicopter maintenance within the framework of a French industrial project called Helimaintenance.

چکیده

در دنیای حقیقی، پروژه ها، با نامعلومی های بیشماری در سطوح مختلف برنامه نویسی مواجه میشوند.زمانبندی پروژه فازی (فازی:عدم قطعیت)، یکی از دیدگاه هایی است که به نامعلومی ها در مسئله ی زمانبندی پروژه میپردازد.در این مقاله، ما تکنیک جدیدی را ارائه مینماییم که نامعلومی را در کل مراحل مدلسازی و راه کار حفظ می کند، با بررسی یک مدلسازی فازی از ظرفیت کار الهام گرفته شده از دیدگاه فازی /احتمالی این کار صورت میگیرد. بر اساس این مدلسازی، دو تکنیک زمانبندی پروژه، زمانبندی منبع محدود و تسطیح منبع، بررسی میشوند و برای ساماندهی پارامترهای فازی، تعمیم داده میشوند. ما به این مسائل به عنوان مسئله ی زمانبندی پروژه ی منبع محدود فازی (FRCPSP ) و مسئله ی تسطیح منبع فازی (FRLP) اشاره می نماییم.یک الگوریتم حریص و یک الگوریتم ژنتیک برای حل FRCPSP و FRLP به ترتیب ارائه میشوند و برای نگهداری هیلیکوپتر در چارچوب یک پروژه ی صنعتی فرانسوی به نام هلی مین تنس اجرا میشوند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید