مقاله ترجمه شده درباره ارزیابی مجدد گرایش برای ثبت اختراع – سال 2013


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

ارزیابی مجدد گرایش برای ثبت اختراع: شواهدی از مجموعه داده های مربوط به جوائز تحقیق و توسعه 2004 – 1977


عنوان انگلیسی مقاله:

Reassessing patent propensity: Evidence from a dataset of R&D awards, 1977–2004


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت و مهندسی صنایع


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت صنعتی، مدیریت تکنولوژی، مدیریت نوآوری و فناوری و تولید صنعتی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. ثبت اختراعات به عنوان شاخص های نوآوری و محدودیت های آنان

3. پایگاه داده های 100 جایزه تحقیق و توسعه

3.1. مطابقت جوایز با داده های ثبت اختراع

3.2. کیفیت 100 جایزه تحقیق و توسعه

4. 100 جایزه تحقیق و توسعه و گرایش برای ثبت اختراع

4.1. اغلب نوآوری های تقدیر شده ثبت اختراع نشده اند

4.2. نرخ ثبت اختراعات در میان بخش های مختلف متفاوت است

4.3. نرخ ثبت اختراعات در میان مناطق جغرافیایی متفاوت هستند

4.4. تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره

5. ارزیابی مجدد گرایش ثبت اختراع: ارزیابی شواهد تجربی

6. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

It is well known that not all innovations are patented, but the exact volume of innovative activities undertaken outside the coverage of patent protection and, relatedly, the actual propensity to patent an innovation in different contexts remain, to a major degree, a matter of speculation. This paper presents an exploratory study comparing systematically patented and unpatented innovations over the period 1977-2004 across industrial sectors. The main data source is the ‘R&D 100 Awards’ competition organized by the journal Research and Development. Since 1963, the magazine has been awarding this prize to the 100 most technologically significant new products available for sale or licensing in the year preceding the judgments. We match the products winners of the R&D 100 awards competition with USPTO patents and we examine the variation of patent propensity across different contexts (industries, geographical areas and organizations). Finally we compare our findings with previous assessments of patent propensity based on several sources of data.

چکیده

این امر به خوبی پذیرفته شده است نه همه نوآوری ها دارای حق انحصـــاری یا ثبت اختراع نیستند، اما حجم دقیقی از فعالیت های نوآورانه خارج از پوشش حفاظت از حق ثبت اختراع انجام گرفته و در نتیجه تمایل واقعی برای ثبت اختراع یک نوآوری در زمینه های مختلف تا میزان زیادی موضوعی از حدس و گمان باقی می ماند. این مقاله یک مطالعه اکتشافی را با مقایسه نوآوری های سیستماتیک ثبت اختراع شده و ثبت اختراع نشده در خلال دوره 1977 الی 2004 در میان بخش های مختلف صنعتی ارائه می نماید. منبع اصلی داده ها رقابت “100 جوائز تحقیق و توسعه” سازمان یافته توسط زورنال تحقیق و توسعه است. از سال 1963، این مجله به اعطای این جوائز به 100 فن آوری مهم محصولات جدید موجود برای فروش و یا صدور مجوز در سال قبل از داوری پرداخته است.  ما محصولات برندگان رقابت 100 جوائز تحقیق و توسعه را با ثبت اختراعات USPTO مطابقت داده و تغییرات گرایشات ثبت اختراع را در میان زمینه های مختلف (صنایع، مناطق جغرافیایی و سازمان ها) بررسی نمودیم. در نهایت ما یافته های خود را با ارزیابی های قبلی مربوط به گرایش برای ثبت اختراع مبتنی بر منابع مختلف داده ها مقایسه نمودیم.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید