مقاله ترجمه شده درباره نقاط تکین حذف شدنی در *C – جبرها از رتبه حقیقی صفر – سال 2016


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

نقاط تکین حذف شدنی در *C – جبرها از رتبه حقیقی صفر


عنوان انگلیسی مقاله:

Removable singularities in C*-algebras of real rank zero


کلمات کلیدی مقاله:

هلومورفی نامتناهی بعد، ضعیف (FU)


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

 ریاضی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

ریاضی محض و محاسبات نرم


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. قضایا و تعاریف مقدماتی

2. رتبه حقیقی صفر


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

Let A be a C*-algebra with identity and real rank zero. Suppose a complex-valued function is holomorphic and bounded on the intersection of the open unit ball of A and the identity component of the set of invertible elements of A. We give a short transparent proof that the function has a holomorphic extension to the entire open unit ball of A. The author previously deduced this from a more general fact about Banach algebras.

چکیده
فرض کنید U یک C * – جبر با همانی و رتبه حقیقی صفر باشد. فرض کنید یک تابع مختلط مقدار روی اشتراک گوی های واحد باز از U و مولفه همانی از مجموعه عناصر وارون پذیر از U، کراندار و هلومورفیک باشد. اثبات شفاف مختصری ارائه می دهیم که تابع، یک توسیع هلومورفیک به کل گوی های واحد باز از U دارد. مولف این نتیجه را قبلا در حالت کلیتری در مورد جبرهای باناخ بدست آورده بود.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید