مقاله ترجمه شده درباره ارائه ساختار محلی در شبکه های بیزی توسط توابع بولی – سال 2017


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

ارائه ساختار محلی در شبکه های بیزی توسط توابع بولی


عنوان انگلیسی مقاله:

Representing local structure in Bayesian networks by Boolean functions


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مهندسی الگوریتم ها و محاسبات، هوش مصنوعی و شبکه های کامپیوتری


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. یادگیری ساختار محلی توسط Lasso

2-1 فرمول بندی مدل

2-2 الگوریتم

3-آزمایشات

3-1 شبکه های بیزی ترکیبی

3-2 شبکه های بیزی ترکیبی2

3-3. شبکه های معیار

4-نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction
Achieving ambitious goals of reducing greenhouse gas (GHG) emissions and optimizing energy consumption, needs specific strategies, not only in electric energy sector; but also, in all other energy sectors as well. A considerable amount of consumed energy in the world is used in domestic and commercial sectors. Namely, in United States in 2013, nearly 40 percent of total consumed energy is used in domestic and commercial sectors; the same amount has been used in the mentioned sectors in Iran too [1,2]. Based on the report of energy information administration in 2011, nearly 30 percent of consumed energy in the world has been consumed in domestic and commercial sectors. On the other hand, cooling and heating demands of domestic sector is almost 65 percent of energy consumption in this sector [3].

 

1. مقدمه
تحقق اهداف بلندپروازانه کاهش تشعشعات گاز گلخانه (GHG) ، و بهینه سازی مصرف انرژی به راهبردهای خاصی نه تنها در بخش انرژی الکتریکی بلکه در دیگر بخشهای انرژی نیاز دارد. حجم قابل توجهی از انرژی مصرف شده در دنیا در بخشهای خانگی و تجاری استفاده می شود.به عبارت دیگر، در ایالات آمریکا در سال 2013 ، حدود 40 درصد از کل انرژی مصرف شده در بخشهای خانگی و تجاری استفاده می شود و این حجم در بخشهای مذکور نیز در ایران در سال 2011 استفاده شده است. طبق گزارش اداره اطلاعات انرژی در سال 2011، حدود 30 درصد از انرژی صرف شده در جهان دربخشهای تجاری و خانگی مصرف شده است. از طرف دیگر، تقاضاهای خنک سازی و گرمایشی بخش خانگی ، تقریبا 65 درصد مصرف انرژی در این بخش است.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید