مقاله ترجمه شده درباره آنالیز رفتار پاسخ تقاضای مسکونی بر اساس شبیه سازی مونت کارلو – سال 2012


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

آنالیز رفتار پاسخ تقاضای مسکونی بر اساس شبیه سازی مونت کارلو : مورد مطالعه یین چوان در چین


عنوان انگلیسی مقاله:

Residential demand response behavior analysis based on Monte Carlo simulation: The case of Yinchuan in China


کلمات کلیدی مقاله:

شبکه هوشمند، شبیه سازی مونت کارلو، پاسخ تقاضای مسکونی، نرخ TOU


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی برق


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مکاترونیک، تولید، انتقال و توزیع، سیستم های قدرت و برق قدرت


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1- مقدمه

2- جمع آوری اطلاعات

3- شبیه سازی

3-1 : شبیه سازی مونت کارلو

3-2 : روش شبیه سازی

4- نتایج

5- نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

Demand response to time-varying pricing of electricity is critical to a smart grid’s efficient management of electrical resources. This paper presents a new approach to quantify residential demand responsiveness to (time-of-use) TOU rates, which does not entail an econometric estimation of TOU demand equations. Based on one of the four smart grid pilots in China, our approach uses the survey data collected in 2011 from 236 residents in Yinchuan to implement a Monte Carlo simulation to obtain the minimum, expected and maximum demand responsiveness to four TOU rate designs. We find that residents do not respond to TOU pricing when the TOU rate design only causes a 10% increase in their existing electricity bills under non-TOU rates. However, their estimated peak demand responsiveness is 8.41% (21.26%) when the peak-time price increases by 20% (40%). Based on these findings, we conclude that suitably designed TOU rates are useful to the efficient operation of a smart grid.

چکیده

پاسخگویی بار برای قیمت گزاری متغیر با زمان برق برای یک مدیریت موثر شبکه هوشمند منابع الکتریکی مهم می باشد. این مقاله یک رهیافت جدید برای تعیین پاسخ بار مسکونی به نرخ های TOU (زمان استفاده) را ارائه می دهد. که مستلزم یک تخمین اقتصادسنجی معادلات تقاضای TOU نمی باشد. بر اساس یکی از چهار شبکه هوشمند آزمایشی در چین ، رهیافت ما از اطلاعات خلاصه جمع آوری شده در سال 2011 از 236 ساکن در یین چوان برای پیاده سازی یک شبیه سازی مونت کارلو برای بدست آوردن حداقل ، مورد انتظار و ماکزیمم پاسخدهی بار برای 4 طراحی نرخ TOU ، استفاده می کند. دریافتیم که ساکنان به قیمت گزاری TOU ، زمانی که طرح نرخ TOU فقط باعث یک افزایش 10 درصدی در صورت حساب های برق موجودشان تحت نرخ های غیر TOU می شود ، پاسخ نمی دهد. با این حال پاسخدهی تقاضای پیک تخمین زده شده آنها ، زمانیکه قیمت گزاری زمان پیک 20% (40%) افزایش می یابد ، برابر 41/8% (26/21) خواهد بود. بر اساس این نتایج ، نتیجه می گیریم که نرخ های TOU به طور مناسب طراحی شده ، برای بهره برداری موثر یک شبکه هوشمند ، مفید هستند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید