مقاله ترجمه شده درباره مکانیسم کشف منابع در سیستم های شبکه محاسباتی – سال 2014


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

مکانیسم کشف منابع در سیستم های شبکه محاسباتی: بررسی


عنوان انگلیسی مقاله:

Resource discovery mechanisms in grid systems: A survey


کلمات کلیدی مقاله:

سیستم های شبکه ای پردازش، نظیر به نظیر، اکتشاف منبع، برنامه های کاربردی شبکه، مقیاس پذیری، متمرکز، غیرمتمرکز، سلسله مراتبی، عامل


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی کامپیوتر و مهندسی فناوری اطلاعات


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

شبکه های کامپیوتری و رایانش ابری


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. معرفی

2. مفاهیم پایه و اصطلاحات مرتبط

3. مکانیسم های کشف منبع

3.1. مکانیزم های متمرکز

3.1.1. بررسی اجمالی مکانیسم های متمرکز

3.1.2. مکانیزم های متمرکز متداول

3.1.3. خلاصه ای از مکانیسم های متمرکز

3.2. مکانیسم غیر متمرکز

3.2.1. بررسی اجمالی از مکانیسم های غیر متمرکز

3.2.2. مکانیسم های غیر متمرکز متداول

3.2.3. خلاصه ای از مکانیسم های غیر متمرکز

3.3. مکانیسم نظیر به نظیر

3.3.1. بررسی اجمالی مکانیسم های نظیر به نظیر

3.3.2. همکار به همکار بدون ساختار مکانیزم

3.3.3. مکانیسم های نظیر به نظیر ساخت یافته

3.3.4.مکانیسم های فوق العاده به همسان

3.3.5. مکانیزم های ترکیبی

3.3.6. خلاصه ای از همکار به همکار مکانیزم

3.4. مکانیزم های سلسله مراتبی

3.4.1. بررسی اجمالی از مکانیسم های سلسله مراتبی

3.4.2. مکانیزم های سلسله مراتبی متداول

3.4.3. خلاصه ای از مکانیسم های سلسله مراتبی

3.5. مکانیزم مبتنی بر عامل

3.5.1. بررسی اجمالی مکانیسم های مبتنی بر نرم افزار عامل

3.5.2. مکانیزم های متداول مبتنی بر نرم افزار عامل

3.5.3. خلاصه ای از مکانیسم های مبتنی بر عامل

4. نتایج و مقایسه

5. مسائل باز

6. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

The term “Grid” was coined in the mid 1990s offering access to a vast collection of heterogeneous resources as a single, unified resource to solve large-scale computing and data intensive problems for advanced science and engineering (Balasangameshwara and Raju, 2012; Erdil, 2012; Ian Foster and Kesselman, 1999; Siva Sathya and Syam Babu, 2010). Some examples of Grid computing systems are NASA IPG (Johnston et al., 1999), the World Wide Grid,1 HealthGrid (Naseer and Stergioulas, 2010), and SeleniumGrid.2 After almost 20 years of development, Grid computing has made many varieties, such as computational Grid which denotes systems that have higher aggregated computational capacity available for single applications; data Grid which provides an infrastructure for synthesizing new information from data repositories such as digital libraries or data warehouses that are distributed in a wide area network; information Grid which is the integration of information across heterogeneous data sources; service Grid which provides services that cannot be provided by any single machine; wireless Grid which enables wireless and mobile users to share computing resources, services, and information (Moreno-Vozmediano, 2009); A multimedia Grid which provides an infrastructure for real-time multimedia applications and cloud computing (Krauter et al., 2002).

1. معرفی

اصطلاح “شبکه” (گرید)(Grid) در اواسط سال 1990 به منظور ارائه دسترسی به مجموعه گسترده ای از منابع ناهمگونی که باوجود منفرد بودن، با یکدیگرمتحد شده اند، با هدف حل مسائل محاسباتی در مقیاس بزرگ و با داده های انبوه که در علوم پیشرفته و مهندسی وجود دارد، ابداع گردید(Balasangameshwara و راجو، 2012؛ Erdil، 2012؛ ایان فاستر و کسلمن، 1999؛ شیوا ساتیا و Syam به بابو، 2010). برخی از نمونه های سیستم های محاسباتی شبکه ای (گرید) عبارتند از ناسا ) IPG جانستون و همکاران، 1999)، شبکه  گسترده جهانی، شبکه بهداشت(نصیر و Stergioulas، 2010)، و شبکه سلنیوم. پس از گذشت تقریبا 20 سال از توسعه شبکه مذکور، نمونه های بسیار گوناگونی با به کار بردن محاسبات شبکه ای ایجاد شده است، از جمله محاسبات شبکه ای که نشانگر سیستمهایی با ظرفیت محاسباتی بالا و قابل دسترس برای برنامه های کاربردی منفرد؛ شبکه پردازشی داده که زیربنایی را برای ترکیب اطلاعات جدید برگرفته از منابع داده مانند کتابخانه های دیجیتال و یا انبار داده هایی که در یک شبکه کامپیوتری(Network) گسترده توزیع شده است، فراهم می کند؛ شبکه پردازشی اطلاعات که حاصل یکپارچه سازی اطلاعات در سراسر منابع داده ناهمگن است؛ شبکه پردازشی خدمات که خدماتی را ارائه می کند که امکان ارائه آن توسط هر یک از ماشینهای منفرد وجود ندارد؛ شبکه پردازشی بی سیم که امکان به اشتراک گذاشتن منابع، سرویس ها، و اطلاعات محاسباتی را برای کاربران بی سیم و تلفن همراه فراهم می سازد (مورنو بسمدیانو، 2009)؛ یک شبکه پردازشی چند رسانه ای که زیرساختی را برای برنامه های کاربردی چند رسانه ای و محاسبات ابری ارائه می دهد(Krauter و همکاران، 2002).


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید