مقاله ترجمه شده درباره سندروم های بالینی و اصول پیشگیری از عفونت – سال 2017


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

ویروس های تنفسی در بیماران پیوندی: بیش از یک سرماخوردگی. سندروم های بالینی و اصول پیشگیری از عفونت


عنوان انگلیسی مقاله:

Respiratory viruses in transplant recipients: more than just a cold. Clinical syndromes and infection prevention principles


کلمات کلیدی مقاله:

عفونت‌های تنفسی ویروسی، دریافت‌کنندگان پیوند، پیشگیری از عفونت


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

پزشکی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

ایمنی شناسی پزشکی، ویروس شناسی پزشکی و پزشکی ریه


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

ویروس سن سی شیال تنفسی

انتقال

درمان و پیشگیری

آدنوویروس

انتقال

درمان و پیشگیری

ویروس آنفلوانزا

انتقال

درمان و پیشگیری

ویروس پاراآنفلوانزا

انتقال

درمان و پیشگیری

متاپنومو ویروس انسانی

انتقال

درمان و پیشگیری

راینوویروس

انتقال

درمان و پیشگیری

نتیجه‌‌گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Introduction

Respiratory viral infections (RVI) such as those caused by respiratory syncytial virus (RSV), adenovirus (ADV), influenza virus, parainfluenza virus (PIV), human metapneumovirus (hMPV), and rhinoviruses typically cause self-limited upper respiratory tract infections (URTI) in immunocompetent hosts, but are associated with high morbidity and mortality in both bone marrow and solid organ transplant (SOT) recipients. The rates of these infections typically mirror epidemiological prevalence in the community, but the clinical course tends to be more aggressive early post-transplant. Most patients initially develop a URTI, and up to half may develop complicated lower respiratory tract infections (LRTI) (Raad et al.,1997; Lee and Barton, 2007), resulting in a prolonged duration of illness with viral shedding, graft dysfunction, graft loss, and sometimes even bronchiolitis obliterans among lung transplant recipients (LTRs) (Ison, 2009; Lee and Barton, 2007). These respiratory infections are known to be communityacquired in the general population, but in transplant patients, nosocomial transmission is frequently encountered. In a study performed among bone marrow transplant (BMT) patients, 48% of RVIs were associated with nosocomial transmission (Whimbey et al., 1996).

مقدمه
عفونت‌های تنفسی ویروسی (RVI) که توسط ویروس سن‌سی‌شیال تنفسی (RSV)، آدنوویروس (ADV)، ویروس آنفلوانزا، ویروس پاراآنفلوانزا (PIV)، متاپنومو ویروس انسانی (hMPV) و راینوویروس ایجاد می‌شوند؛ معمولا موجب عفونت‌های مجاری تنفسی فوقانی (URTI) در میزبان‌هایی با پاسخ ایمنی طبیعی می‌شوند؛ اما با شیوع بالاتر بیماری و مرگ‌و‌میر در گیرندگان پیوند مغز استخوان و اعضای توپر (SOT) همراه هستند. این عفونت‌ها به طور معمول شیوع اپیدمیولوژیک حداقلی در جامعه دارند؛ اما مرحله بالینی بعد از پیوند تهاجمی‌تر است. اکثر بیماران در ابتدا عفونت مجاری تنفسی فوقانی را بروز می‌دهند و نیمی از آنها ممکن است به عفونت‌های مجاری تنفسی تحتانی (LRTI) مبتلا شوند که موجب طولانی‌شدن دوره بیماری همراه با انتشار طولانی‌مدت ویروس، اختلال عملکرد بافت پیوندی، از دست دادن پیوند و گاهی حتی ابتلا به برونشیولیت ابلیترانس در میان گیرندگان پیوند ریه (LTRs) می‌شود.
به طور کلی این عفونت‌های تنفسی در جامعه کسب می‌شوند؛ اما در میان بیماران پیوندی، اغلب انتقال بیمارستانی رخ می‌دهد. در مطالعه‌ای که بین بیماران دریافت‌کننده‌ی پیوند مغز استخوان (BMT) انجام شده بود؛ 48 درصد از عفونت‌های تنفسی ویروسی در بیمارستان منتقل شده بودند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید