مقاله ترجمه شده درباره مدیریت خطر در پروژه های ساختمانی: یک رویکرد دانش بنیان – سال 2014


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

مدیریت خطر در پروژه های ساختمانی: یک رویکرد دانش بنیان


عنوان انگلیسی مقاله:

Risk management in construction projects: a knowledge-based approach


کلمات کلیدی مقاله:

خطر، مدیریت، معلومات، بهترین اقدامات، ارزیابی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت و معماری


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت پروژه، مدیریت پروژه و ساخت


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

2. پیش زمینه

1-2 مدیریت خطر

2-2 الگوهای رشد

3-2 مدیریت معلومات

3- مشکلات تحقیق

4. نتایج اولیه

5. نتایج


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction

Literature shows that risk management in construction projects is full of deficiencies that affect its effectiveness as a project management function and in the end, projects’ performance. For many years, risk management in construction projects has been approached using a reductionist approach that produces poor results and limits the quality of project management. For example, most of the times risk is handled through the application of contingencies (money) or floats (time) that are not determined based on a comprehensive analysis of the risks that can affect a particular project, and that in many cases are clearly insufficient to cover the consequences of risks that do occur during the project realization. Then, in most of the cases projects end with costs overrun and late. To make an effective and efficient risk management it is necessary to have a proper and systematic methodology and, more importantly, knowledge and experience of various types. For example, it requires knowledge of the unforeseen events that may occur during the execution of a project, on the actions that work well or not when one of these events happens, on ways to assess a risk or estimate the likelihood that it will occur, and so on.

1. مقدمه
نوشته ها نشان می دهد که مدیریت خطر در پروژه های ساختمانی سرشار از نقصان هایی است که بر تاثیرگذاری آن به عنوان یک عملکرد مدیریت پروژه و نهایتاً کارایی آن اثر می گذارد. سالهای سال، مدیریت خطر در پروژه های ساختمانی از طریق روشی ساده بدست می آمده که نتایج ضعیفی دارد و کیفیت مدیریت پروژه را محدود می سازد. مثلاً، بیشتر اوقات خطر از طریق استفاده از احتمالات (پول) و سرمایه¬ی در گردش (زمان) مدیریت می شود که بر اساس تحلیل جامعی از خطرهایی که می تواند یک پروژه مشخص را تحت تاثیر قرار دهد برآورد نمی شود، و در اینکه در موارد بسیاری مشخصاً توانایی پوشش پیامدهای خطراتی که طی تحقق پروژه رخ می دهد را ندارد. پس در بسیاری از موارد پروژه ها با تاخیر و افزایش هزینه ها به پایان می رسد.
برای ایجاد یک مدیریت خطر مؤثر و کارآمد داشتن یک روش سازمان یافته و مهم تر از آن، دانش و تجربه در انواع مختلف، ضروری است. به عنوان مثال، شناخت اتفاقات پیش بینی نشده ای که ممکن است حین اجرای پروژه رخ دهد، در اقدامات مفید یا غیر مفید در حین رخ دادن این اتفاقات، برای روش های ارزیابی خطر یا احتمال رخ دادن آن و غیره لازم است.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید