مقاله ترجمه شده درباره تعدیل ریسک،فشار جامعه و استفاده از حسابداری مدیریت در مدیریت ریسک تغییرات آب و هوایی – سال 2017


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

تعدیل ریسک، فشار جامعه و استفاده از حسابداری مدیریت در مدیریت ریسک تغییرات آب و هوایی: شواهد مربوط به استرالیا


عنوان انگلیسی مقاله:

Risk regulation, community pressure and the use of management accounting in managing climate change risk: Australian evidence


کلمات کلیدی مقاله:

تغییرات آب و هوایی، انتشار کربن، حسابداری مدیریت، مدیریت ریسک


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

حسابداری، محیط زیست و مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

حسابداری مدیریت، آلودگی محیط زیست، مدیریت بحران و مدیریت پروژه


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1- مقدمه

2-ادبیات و مبانی نظری

3- پاسخ تنظیمی استرالیا به تغییرات آب و هوایی

4- نمونه، داده و روش پژوهش

5- یافته‌ها

5-1- برداشت مدیران از تنظیم ریسک و فشار جامعه در تغییرات آب و هوایی

5-2- تاثیر چارچوب‌بندی تصمیم‌گیری در اقدامات

5-3- استفاده از حسابداری مدیریت در مدیریت انتشار کربن

6-بحث و پیامدها

7- نتیجه‌گیری

سپاسگزاری‌ها

ضمیمه – سوالات مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته

پس زمینه


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

This exploratory study is amongst the first to investigate how companies perceive the regulation of carbon emissions and the pressure exerted by the community in an environment characterised by risk and uncertainty. Semi-structured interviews were conducted among 39 executives who were directly involved in carbon emissions management in 18 large listed Australian companies. Consistent with Prospect Theory, we find that decision-makers are threat biased and are more likely to take immediate actions when climate change issues are framed as threats as opposed to opportunities. From the interview data, it is seen that managers use management accounting techniques as a risk management tool in mitigating risks associated climate change issues. Furthermore, this use of management accounting appears to be driven primarily by the protection of economic interests, regulatory pressure and reputational pressure. The study provides insights into how perceptions of climate change uncertainties and external pressure for disclosure of emissions information influence companies to use management accounting in managing climate change risk

چکیده

این مطالعه اکتشافی در میان اولین مطالعاتی است که به بررسی این می‌پردازد که چگونه شرکت‌ها مقررات انتشار کربن و فشار اعمال شده از سوی جامعه را در یک محیط دارای ویژگی‌های ریسک و عدم قطعیت درک می‌کنند. مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته در میان 39 مدیر اجرایی انجام شدد که بطور مستقیم در مدیریت انتشار کربن در 18 شرکت‌ بزرگ فهرست شده در استرالیا شرکت داشتند. مطابق با نظریه اکتشافی، می‌بینیم که تصمیم‌گیرندگان در زمانی که مسائل تغییرات آب و هوایی به همان اندازه تهدید در چارچوب فرصت طرح می‌گردند، جانب‌دارانه برخورد می‌کنند و به احتمال زیاد اقدامات فوری را اتخاذ می‌نمایند. از داده‌های مصاحبه، مشاهده می‌گردد که مدیران از تکنیک‌های حسابداری مدیریت به عنوان یک ابزار مدیریت ریسک در کاهش ریسک‌های مرتبط با موضوع تغییرات آب و هوا استفاده می‌کنند. به علاوه، این استفاده از حسابداری مدیریت به نظر می‌رسد در درجه اول از طریق حفاظت از منافع اقتصادی، و فشار تنظیمی و فشار مربوط به شهرت هدایت می‌گردد. این مطالعه دیدگاه‌های خود را در مورد این که چگونه درک عدم قطعیت تغییرات آب و هوایی و فشار خارجی برای افشای اطلاعات انتشار گازها، بر استفاده از حسابداری مدیریت در مدیریت ریسک تغییرات آب و هوایی تاثیر می‌گذارد، ارائه می‌نمایند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید