مقاله ترجمه شده درباره نقش اکسرژی در افزایش بازده و پایداری و کاهش اثر محیطی


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

نقش اکسرژی در افزایش بازده و پایداری و کاهش اثر محیطی


عنوان انگلیسی مقاله:

Role of exergy in increasing efficiency and sustainability and reducing environmental impact


کلمات کلیدی مقاله:

 اکسرژی، محیط، پایداری


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی انرژی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

سیستم های انرژی، انرژی و محیط زیست


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1.مقدمه

2.پیش زمینه

3.اکسرژی و آنالیز اکسرژی

3.1 انباره ی انرژی حرارتی

3.2 گرم کن های (هیتر های) فضایی

3.3 موتور حرارت ایده آل

3.4 نیروگاه حقیقی

4 اکسرژی ، محیط و پایداری

4.1 اکسرژی و محیط

4.1.1 تخریب نظم

4.1.2 افت (فروپاشی) منابع

4.1.3 انتشارات اکسرژی اتلاف

4.2 نمایش

4.3 اکسرژی و پایداری محیطی

5. اکسرژی و اقتصاد

6. نتیجه گیری ها


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

The use of exergy is described as a measure for identifying and explaining the benefits of sustainable energy and technologies, so the benefits can be clearly understood and appreciated by experts and non-experts alike, and the utilization of sustainable energy and technologies can be increased. Exergy can be used to assess and improve energy systems, and can help better understand the benefits of utilizing green energy by providing more useful and meaningful information than energy provides. Exergy clearly identifies efficiency improvements and reductions in thermodynamic losses attributable to more sustainable technologies. A new sustainability index is developed as a measure of how exergy efficiency affects sustainable development. Exergy can also identify better than energy the environmental benefits and economics of energy technologies. The results suggest that exergy should be utilized by engineers and scientists, as well as decision and policy makers, involved in green energy and technologies in tandem with other objectives and constraints.

چکیده

استفاده از اکسرژی به عنوان سنجشی برای شناسایی و توضیح فواید انرژی و تکنولوژی های پایداری توصیف می گردد، بنابراین این فواید می تواند به طور آشکار درک شده و از طریق متخصصان و غیر متخصصان مورد تحسین قرار گیرد و استفاده انرژی و تکنولوژی ها می تواند افزایش یابد. اکسرژی می تواند برای ارزیابی و بهبود سیستم های انرژی به کار رود و می تواند به درک بهتر فواید استفاده از انرژی سبز از طریق ارائه اطلاعات مفید تر و با معنی تر از آنچه انرژی ارائه می کند کمک کند اگزرژی به وضوح بهبود بهره وری و کاهش تلفات ترمودینامیکی مربوط به فن آوری های پایدار را مشخص می کند. یک شاخص پایداری جدید به عنوان سنجشی در مورد اینکه چطور بازده اکزرژی بر روی توسعه پایدار اثر می گذارد توسعه می یابد. هم چنین اکسرژی می تواند نسبت انرژی , فواید محیطی و اقتصاد تکنولوژی های انرژی را بهتر شناسایی نماید. نتایج حاکی از این است که اکزرژی باید توسط مهندسین و دانشمندان و هم چنین سیاست گذاران و تصمیم گیرندگانی مورد استفاده قرار گیرد که در انرژی و تکنولوژی های سبز در کنار سایر اهداف و محدودیت ها وجود دارد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید