مقاله ترجمه شده درباره رفتار زلزله در چارچوب های بتن مستحکم شده آلیاژ حافظه شکل – سال 2015


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

رفتار زلزله در چارچوب های بتن مستحکم شده آلیاژ حافظه شکل-پلیمر مستحکم فیبری تحت خطر لرزه ای متوالی


عنوان انگلیسی مقاله:

Seismic behavior of SMA–FRP reinforced concrete frames under sequential seismic hazard


کلمات کلیدی مقاله:

آلیاژ های حافظه شکل، فرا ارجاع پذیر، بتن، پلیمر مستحکم شده فیبری، پس لرزه ها، طراحی مبتنی بر عملکرد، چارچوب های مقاوم لحظه ای


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی عمران


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

سازه، زلزله و مدیریت ساخت


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1-مقدمه

2- خطر اصلی لرزه اصلی-پس لرزه

3-مدل سازی عددی فریم های مقاوم لحظه ای بتن مستحکم

4- طراحی مبتنی بر عملکرد فریم های مقاوم لحظه ای

5-داده های لرزه ای دنباله دار

6- راهبرد تحلیل

7- نتایج و بحث

8- نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

Accumulation of plastic deformation under excessive loads, is one of the most critical drawbacks in steel reinforced concrete structures. Permanent plastic deformation of steel rebars is among the main reasons for the disruption of the functionality of RC structures after major seismic events. It can also pose life threatening risks in case of strong aftershock occurrence. In an attempt to address the problem of excessive permanent deformations and their impact on the post-earthquake functionality of concrete moment resisting frame (MRF) structures, this paper studies analytically a new type of reinforcing bars made of fiber reinforced polymer (FRP) with embedded superelastic shape memory alloy (SMA) fibers. SMA–FRP reinforcement is characterized with both ductility and pseudo-elasticity which are two important characteristics that are sough in this study to enhance the ability of RC moment frames to withstand strong sequential ground motions (i.e. main shock followed by one or more aftershocks). In this study, experimentally validated SMA–FRP material models are used in structural level models to assess the performance of RC frame structures under seismic loading. Three-story, one-bay prototype RC MRFs, reinforced with steel and SMA–FRP composite reinforcements are first designed using performance based criteria and then subjected to incremental dynamic analysis under sequential ground motions. Comparison is drawn between steel and SMA–FRP reinforced frames based on accumulation of damage and residual drifts. Numerical results show superior performance of SMA–FRP composite reinforced MRF in terms of dissipation of energy and accumulation of lower residual drifts. Increased demands from the effects of aftershock causes accumulation of residual drifts in steel reinforced frames which is mitigated in SMA–FRP reinforced frame through re-centering capability.

چکیده

تجمع بد شکلی پلاستیک تحت بارهای مازاد یکی از بحرانی ترین نقائص در ساختارهای بتن مستحکم فولاد می باشد. بد شکلی دائم پلاستیک میله های فولادی از جمله دلایل عمده اختلال در کارکرد ساختارهای بتن مستحکم شده پس از رویدادهای عمده لرزشی است. آن می تواند خطرات تهدید آمیز زندگی در حالت رخداد پس لرزه های قوی ایجاد کند. این مقاله تلاش می کند که به بررسی مسئله بدشکلی های دائم و مازاد و تاثیر آنها بر کاررکد پس از زمین لرزه در ساختارهای چارچوب مقاوم لحظه ای بتن بپردازد، آن همچنین به طور تحلیلی نوع جدید میله های استحکامی را بررسی می کند که متشکل از پلیمر مستحکم فیبری با فیبرهای آلیاژ حافظه شکلی فرا ارجاع پذیر نهفته می باشد.

استحکام آلیاژ حافظه شکل-پلیمر مستحکم فیبری دارای مشخصه انعطاف پذیری و ارجاع پذیری کاذب بوده که دو ویژگی حائز اهمیت اند که در این مقاله بررسی می شوند تا توانایی فریم های لحظه ای بتن استحکام یافته را ارتقا دهد در برابر حرکات زمینی متوالی قوی ( یعنی لرزش عمده در پی یک یا چند پس لرزه) مقاومت کند.

در این مقاله به طور تجربی مدل های ماده آلیاژ حافظه شکل-پلیمر مستحکم فیبری تایید می شوند که در مدل های سطح ساختاری به کا می روند تا عملکرد ساختارهای فریم بتن مستحکم تحت بار وزنی لرزشی ارزیابی گردد. نمونه بارز بتن مستحکم فریم مقاوم لحظه ای، مستحکم شده با فولاد و استحکامات کامپوزیت آلیاژ حافظه شکل-پلیمر مستحکم فیبری ابتدا با استفاده از معیارهای مبتنی بر عملکرد طراحی می شوند و سپس تحت حرکات زمینی متوالی به طور پویا و فزاینده تحلیل می شوند. مقایسه ای بین فولاد و فریم های مستحکم شده آلیاژ حافظه شکل-پلیمر مستحکم فیبری بر اساس تجمع آسیب و رانش های مازاد انجام می گردد. نتایج عددی نشان دهنده علکرد عالی فریم مقاوم لحظه ای مستحکم کامپوزیت آلیاژ حافظه شکل-پلیمر مستحکم فیبری به لحاظ انتشار انرژی و تجمع رانش های مازاد پایین تر می باشد. تقاضای فزون یافته بابت تاثیرات پس لرزه ها باعث تجمع رانش های ته مانده در فریم های مستحکم فولاد می گردد که در فریم مستحکم آلیاژ حافظه شکل-پلیمر مستحکم فیبری از طریق قابلیت مرکزیت مجدد کاهش داده می شود.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید