مقاله ترجمه شده درباره پاسخ لرزه ای یک پل یکسره با استفاده از ابزارهای محافظ تکیه گاهی – سال 2011


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

پاسخ لرزه ای یک پل یکسره با استفاده از ابزارهای محافظ تکیه گاهی


عنوان انگلیسی مقاله:

Seismic response of a continuous bridge with bearing protection devices


کلمات کلیدی مقاله:

پل، یاتاقان، بارگذاری لرزه ای، تجزیه و تحلیل تاریخچه زمانی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی عمران


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

سازه و زلزله


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

ابزارهای محافظ عدم سطح اتکا

پل درنظر گرفته شده برای این مطالعه

تحلیل و مدل سازی

طراحی ابزارهای محافظ تکیه گاهی

مطالعه ی پارامتری

ویژگی های پویا از پل

پارامترهای طراحی بهینه و حساسیت پاسخ

پاسخ لرزه ای پل به ابزارهای مختلف طراحی

نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

Unseating of bridges during earthquakes results from the failure of bearings and insufficient seat length. In case of elastomeric bearings, large deformations of the superstructure occur, under severe earthquake ground motions and additional protection measures are necessary. The combination of a displacement restraining device with the elastomeric bearing can prevent bearing failure. This paper evaluates the performance of four different types of protection devices to limit the displacement of the superstructure during earthquakes: (1) rigid stopper device, (2) yielding stopper device, (3) steel restrainer, and (4) superelastic shape memory alloy (SMA) restrainer. Analytical models for all the protection devices have been developed and seismic response of an existing bridge with elastomeric bearings and different protection devices has been evaluated for five strong ground motion records scaled in the frequency domain. The results show that all the protection devices have comparable performance in preventing the failure of bearing during an earthquake.

چکیده

پل های Unseating در زلزله ها از نتایج گسیختگی پایه های پل و ناکافی بودن طول نشیمنگاه می باشد.درمورد تکیه گاه های الاستومری(elastomeric )، تحت تکان های زمین لرزه ه ای شدید تغییر شکل های بزرگ از روسازه اتفاق می افتد که اقدامات محافظه ای بیشتر ضروری است.ترکیب یک ابزار محدودسازی تغییر مکان با تکیه گاه الاستومری می تواند از گسیختگی تکیه گاه جلوگیری کند.این مقاله عملکرد چهار نوع مختلف از ابزارهای محافظت را برای محدود کردن تغییر مکان روسازه طی زلزله ها ارزیابی می کند که شامل:

1)ابزار متوقف کننده صلب، 2)ابزار متوقف کننده تسلیمی، 3) مهارکننده فولادی و 4 )مهارکننده آلیاژی سوپرالاستیک (SMA) می باشد.

مدل های تحلیلی برای تمامی ابزارهای محافظت بسط داده شده است و پاسخ لرزه ای یک پل موجود با تکیه گاه های الاستومری و ابزارهای مختلف محافظت برای پنج حرکت زمین لرزه بزرگ ثبت شده در دامنه ی فرکانس ارزیابی شده است.نتایج نشان میدهند که تمامی ابزارهای محافظت عملکرد قابل مقایسه ای در پیشگیری گسیختگی تکیه گاه طی یک زلزله را داشتند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید