مقاله ترجمه شده درباره انتخاب پذیری لیگاندهای اسید چرب برای PPARα با اتصال به عنصر سیس و فعالیت مستقل از اتصال DNA


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

انتخاب پذیری لیگاندهای اسید چرب برای PPARα که با اتصال به عنصر سیس و فعالیت مستقل از اتصال DNA در سلول های COCO-2 همبستگی دارد


عنوان انگلیسی مقاله:

Selectivity of fatty acid ligands for PPARα which correlates both with binding to cis-element and DNA binding-independent transactivity in Caco-2 cells


کلمات کلیدی مقاله:

PPARα، اسید چرب اشباع نشده، تست گزارشگر کایمر، Caco-2


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

زیست شناسی و پزشکی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

 علوم تغذیه و بیوشیمی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

مواد و روش ها

مواد

سنجش حساسیت پروتئاز تفاضلی(DPSA)

سنجش تغییر تحرک الکتروفورتیک(EMSA)

سنجش گزارشگر کایمرا GAL4-PPARα

نتایج و بحث

نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Introduction
Fatty acids, as major dietary constituents, participate together with several hormones in the regulation of gene expression in response to dietary manipulations. This regulation operates on several metabolic pathways and involves mechanisms that control fuel utilization according to the availability of lipid and glucose and govern the interconversion, transport, storage, mobilization, and use of these nutrients and their metabolites. Together these mechanisms ensure an energy homeostasis, but alteration of this balance can lead to pathological states such as obesity, hyperlipidemia, diabetes, and the resulting cardiovascular diseases (Jump and Clarke, 1999). Recently, several laboratories have shown that peroxisome proliferator-activated receptor α (PPARα), a lipid-activatable transcription factor that belongs to the nuclear hormone receptor superfamily, upregulates acyl-CoA oxidase, a representative gene activated when the metabolic pathway for fatty acid break down (β- oxidation) is stimulated (Hostetler et al., 2005; Jump and Clarke, 1999; Kota et al., 2005). PPARα is expressed in various tissues including the small intestine (Braissant et al., 1996; Escher et al., 2001).

مقدمه
اسید های چرب، به عنوان ترکیبات غذایی اصلی و مهم، همراه با چندین هورمون در تنظیم بیان ژن در پاسخ به تغییرات رژیم غذایی مشارکت می کنند. این تنظیم بیان در چندین مسیر متابولیکی رخ داده و در بر گیرنده مکانیسم هایی است که مصرف سوخت را بر طبق قابلیت دسترسی لیپید و گلوکز کنترل کرده و در عین حال تبادلات، انتقال، ذخیره و استفاده از این عناصر مغذی و متابولیت های آن ها را کنترل می کند. این مکانیسم ها در کنار یکدیگر، هموستازی انرژی را شامل می شوند، با این حال تغییر این تعادل می تواند منجر به حالت های پاتولوژیکی نظیر چاقی، چربی خون، دیابت و بیماری های قلبی عروقی شود( جامپ و کلارک 1997). اخیرا، چندین ازمایشگاه، نشان داده اند کهﮔﻴﺮﻧﺪه. ﻫﺎي ﻓﻌﺎل ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻜﺜﻴﺮ. ﭘﺮاﻛﺴﻴﺰوم α (PPARα)، که یک فاکتور رونویسی قابل فعالسازی با لیپید می باشد که متعلق به ابر خانواده گیرنده هورمون هسته می باشد، اکسیداز استیل کوانزیم A را تنظیم افزایشی می کند، که ژن معرفی می باشد که در زمان تحریک مسیر متابولیکی برای تجزیه اسید چرب( اکسیداسیون بتا) فعال سازی می شود( هوستلتر و همکاران 2005، جامپ و کلارک 1999، کوتا و همکاران 2005). PPARα در بافت های مختلف از جمله روده کوچک بیان می شود (براسیانت و همکاران 1996، اشکر و همکاران 2001).


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید