مقاله ترجمه شده درباره قابلیت های خود مدیریتی در تیم های خود مدیریت کننده – سال 2010


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

قابلیت های خود مدیریتی در تیم های خود مدیریت کننده : تاثیر آنها بر روی بهره وری سیستم چند تیمی


عنوان انگلیسی مقاله:

Self-management competencies in self-managing teams: Their impact on multi-team system productivity


کلمات کلیدی مقاله:

تیم های دارای اختیار، خود مدیریتی، سیستم های چند تیمی


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مدیریت


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

مدیریت استراتژیک و مدیریت اجرایی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. تیم های کاری خود مدیریت شده و نتایج شان

2. بازدید یک بنیاد نظری عملکرد SMWT: خود مدیریتی انفرادی

2.1 خود رهبری :گسترش دیدگاه های سنتی استراتژی های خود مدیریتی

2.2 ساخت های جمعی بر اساس خود مدیریتی انفرادی

2.2.1 ISM متوسط تیمی

2.2.2 ISM متوسط MTS

2.3 تعدیل تاثیرات ISM جمعی از طریق انسجام بین تیمی MTS

2.3.1 انسجام بین تیمی در اجتماعات MST

3. متد

3.1 سیستم های چندتیمی نیمه رسانا

3.2 شرکت کننده های مطالعه

3.3 سنجش ساخت های نظری

3.3.1 خود مدیریتی انفرادی

2.3.2. همبستگی تیمی

.3.32.دستاورد بهره وری

3.4 تجمع داده ها

3.5 تحلیل های آماری

4.نتایج

5.بحث

5.1.محدودیت های متدولوژیکی

5.2.رهنمودهای آینده


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

This research examined how composition of individual capabilities within self-managed teams translates into greater effectiveness for multi-team systems (MTS) in which teams are embedded. We investigated how a broad range of self-management competencies by team members aggregate to form a collective construct that influences productivity of a team network. In a semiconductor plant, we surveyed 716 members from 97 self-managed teams in 21 MTS. We found that MTS comprising teams whose members widely practice selfmanagement strategies attain higher productivity gains and that multi-team systems consisting of highly cohesive teams of self-managers are the most productive

چکیده

این تحقیق بررسی می کند چطور ترکیب توانایی های انفرادی در تیم های خود مدیریت شده به اثر بخشی عالی تر برای سیستم های چند تیمی (MTS) که در آنها تیم ها قرار می گیرند تبدیل می شود. ما بررسی کرده ایم چطور طیف وسیعی از قابلیت های خود مدیریتی از طریق اعضای تیم برای شکل دهی ساختار جمعی که بر روی بهره وری یک شبکه تیمی اثر دارد متراکم می شوند. در یک کارخانه نیمه رسانا، ما 716 عضو را از 91 تیم خود مدیریت شده در 21 MTS مورد بررسی قرار دادیم. ما دریافتیم تیم های تشکیل دهنده MTS که اعضای آنها به طور وسیعی استراتژی های خود مدیریتی را تمرین می کنند، دستاورد های بهره وری بالاتری را بدست می آورند که سیستم های چند تیمی متشکل از تیم های بسیار منسجم خود مدیریت شده از همه پر حاصل تر هستند.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید