مقاله ترجمه شده درباره حساسیت منابع خارجی به جریان نقدی تحت محدودیت های مالی – سال 2014


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

حساسیت منابع خارجی به جریان نقدی تحت محدودیت های مالی


عنوان انگلیسی مقاله:

Sensitivity of external resources to cash flow under financial constraints


کلمات کلیدی مقاله:

ساختار سرمایه، جریان نقدی، دارای محدودیت، فاقد محدودیت


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

حسابداری، مدیریت و علوم اقتصادی


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

حسابداری مالی، اقتصاد پولی، اقتصاد مالی و مدیریت مالی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیــده

1. مقدمه

2. بنیان نظری و فرضیات

3. مدل ها و متغیرها

3.1. حساسیت تامین منابع مالی خارجی به جریان نقدی

3.2. اثر ملموس بودن

3.3. اثرات اقتصاد کلان

4. تجزیه و تحلیل های توصیفی و داده ها

5. نتایج تجربی

5.1. مدل خط مبنا

5.2. مدل توسعه یافته

5.3. اثر ملموس بودن

5.4. اثرات اقتصاد کلان

6. استحکام نتایج

7. تفسیر نتایج و مفاهیم تجربی


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

Abstract

This paper explores the external financing–cash flow relationship in capital structure theory by comparing unlisted (financially constrained) and listed (financially unconstrained) companies. We postulate that investment is determined endogenously in the case of unlisted firms, as they are strongly dependent on internally generated funds (cash flow). Consequently, unlisted firms invest their cash flow in profitable projects, using any residual cash flow to increase their holdings of safe assets. In turn, listed companies determine their investment exogenously and may reduce leverage if they raise an excess of cash flow. As a result, listed companies would react more negatively to shocks in cash flow. Our findings reveal that both unlisted and listed companies show a negative external financing–cash flow relationship, that of the latter being clearly more intense.

چکیده

این مقاله به بررسی رابطه بین جریان نقدی و تامین منابع مالی خارجی در تئوری ساختار سرمایه با مقایسه شرکت های ثبت نشده (دارای محدودیت مالی) و ثبت شده (فاقد محدودیت محدود) می پردازد. ما فرض نمودیم که در مورد شرکت های ثبت نشده، سرمایه گذاری به صورت درونزاد تعیین می گردد، چرا که آنها به شدت به وجوه تولید شده داخلی (جریان نقدی) وابسته می باشند. در نتیجه، شرکت های ثبت نشده با استفاده از هر جریان نقدی باقیمانده برای افزایش موجودی خود از دارایی های امن، جریان نقدی خود را در طرح های سودآور سرمایه گذاری می کنند. به نوبه خود، شرکت های ثبت شده سرمایه گذاری خود را به صورت برونزاد تعیین نموده و در صورت افزایش بیش از حد جریان نقدی، ممکن است اهرم را کاهش دهند. در نتیجه، شرکت های ثبت شده واکنش منفی تری به شوک های جریان نقدی نشان می دهند. یافته های ما حاکی از آن است که هر دو شرکت ثبت نشده و ثبت شده یک رابطه منفی را بین جریان نقدی و تامین منابع مالی خارجی نشان می دهد که در دومی – شرکت های ثبت شده – به وضوح شدیدتر می باشد.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید