مقاله ترجمه شده درباره مشخصه های نشست پی کامپوزیت شمعی تحت بارگذاری مرحله ای – سال 2012


مشخصات مقاله:


عنوان فارسی مقاله:

مشخصه های نشست پی کامپوزیت شمعی تحت بارگذاری مرحله ای


عنوان انگلیسی مقاله:

Settlement Characteristics of Pile Composite Foundation under Staged Loading


کلمات کلیدی مقاله:

پی كامپوزيت شمع، بارگذاری مرحله ای، ويژگی های نشست


مناسب برای رشته های دانشگاهی زیر:

مهندسی عمران


مناسب برای گرایش های دانشگاهی زیر:

 سازه، خاک و پی


وضعیت مقاله انگلیسی و ترجمه:

مقاله انگلیسی را میتوانید به صورت رایگان با فرمت PDF از باکس زیر دانلود نمایید. ترجمه این مقاله با فرمت WORD – DOC آماده خریداری و دانلود آنی میباشد.


فهرست مطالب:

چکیده

1. مقدمه

3. پلان آزمایش

4. تحلیل نتایج آزمایش

4.1. روابط بین نشست و زمان برای شمع منفرد و پی کامپوزیت چهار شمعی

4.2. برازش منحنی نشست پی کامپوزیت

5. نتیجه گیری


قسمتی از مقاله انگلیسی و ترجمه آن:

1. Introduction
Calculation and prediction of settlement of composite foundation are important issues for composite foundation design and research. The settlement of composite foundation is a compositive and complex process due to many factors [1-3]. The available calculation methods for the settlement of composite foundation are limited compared with that of bearing capacity of composite foundation,and the development of research on this lags behind the need of engineering practice[4].The settlement of composite foundation increases monotonically with time. The curve of settlement against time is normally in a “S” shape [5-7] derived analytical solutions for the deformation of the piles and the surrounding reinforced soils. A two dimension finite element method (FEM) was adopted to investigate the deformation of composite foundation under embankment [8].

1. مقدمه
محاسبه و تخمین نشست پی کامپوزیت یکی از مسائل مهم در طراحی و پژوهش های مرتبط با پی های کامپوزیت است. نشست پی کامپوزیت یک فرایند ترکیبی و پیچیده است که ناشی از عوامل زیادی است. روش های محاسباتی در دسترس برای نشست پی کامپوزیت در مقایسه با ظرفیت باربری پی کامپوزیت بسیار محدود هستند، و توسعه تحقیقات در این زمینه ها نیاز به پشتوانه ی کار های عملی مهندسی دارد. نشست پی کامپوزیت به طور یکنواخت با زمان افزایش می یابد. منحنی نشست-زمان به صورت نرمال به شکل S است که از راه حل های تحلیل برای تغییر شکل شمع ها و خاک مسلح اطراف آن، بدست آمده است. یک روش اجزا محدود دو بعدی (FEM) برای بررسی تغییر شکل پی کامپوزیت زیر خاکریز، اتخاذ شده است. روش دیگر برای تخمین نشست پی کامپوزیت، استفاده از منحنی های برازش مبتنی بر داده های تجربی، است. منحنی های موجود، منحنی های نمایی و منحنی های هذلولی هستند. پیش بینی های بدست آمده از منحنی های نمایی به طور معمول بزرگتر از مقادیر واقعی در مرحله نشست اولیه پی کامپوزیت هستند. و در منحنی های هذلولی، پیش بینی بدست آمده کمتر از داده های مشاهده شده است. بنابراین، مسئله مهم به کار بردن مدلی دقیق تر برای شرح نشست پی کامپوزیت بر اساس داده های مشاهده شده است.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه مقاله

دیدگاهتان را بنویسید